Zaświadczenia o dochodach za lata 2015-2018,  konieczne są przy rozliczeniu osób nie zameldowanych.