Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje koszty opieki medycznej. Jeśli pracujesz w Holandii i odprowadzasz tutaj podatek, jesteś objęty holenderskim ustawodawstwem w sprawie ubezpieczeń społecznych. To oznacza, że jesteś ustawowo zobowiązany wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

Czy masz już ubezpieczenie zdrowotne w kraju pochodzenia? Jeśli pracujesz w Holandii, powinieneś mieć opłacone holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono obowiązkowe dla osób, które zameldowały się na terenie Holandii lub zostały zarejestrowane przez pracodawcę w gminie holenderskiej.

Co należy zrobić, aby opłacić ubezpieczenie zdrowotne? Trzeba je wykupić samodzielnie u ubezpieczyciela. Możliwe, że Twój pracodawca wykupił dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie zdrowotne na korzystnych warunkach. Wtedy można skorzystać z oferty grupowej.

W przypadku indywidualnego podstawowego pakietu ubezpieczenia żaden ubezpieczyciel nie może odmówić podpisania umowy z ubezpieczonym. Twój stan zdrowia lub wiek nie mają wtedy znaczenia.

Opieka gwarantowana w ramach pakietu podstawowego jest taka sama niezależnie od ubezpieczyciela. Wysokość składki może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wybranego pakietu ubezpieczenia.

Dzieci do lat 18 są zwolnione z płatności składki. W większości ubezpieczalni również dentysta dla dzieci do 18. roku życia jest bezpłatny.

Jeśli pracujesz w Holandii, członkowie Twojej rodziny (partner i dzieci), którzy mieszkają w jednym z krajów-sygnatariuszy traktatu, mają w swoim kraju zamieszkania prawo do opieki zdrowotnej na koszt holenderskiego ubezpieczyciela. Dlatego też musisz opłacić składkę za członków rodziny powyżej 18. roku życia. Aby korzystać z opieki medycznej na koszt Holandii, członkowie rodziny muszą zostać zgłoszeni do programu. Powinieneś zwrócić się do ubezpieczyciela o wydanie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Aby dokonać rejestracji, ubezpieczyciel poprosi o numer BSN (lub SoFi).

 

  • Pakiet gwarantowany daje między innymi prawo do bezpłatnego leczenia u lekarza rodzinnego i u specjalistów, do opieki szpitalnej, a także leków. Ubezpieczyciel udzieli Ci informacji na temat całego gwarantowanego pakietu podstawowego, zwrotu kosztów oraz placówek, w których można skorzystać z opieki medycznej.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana co miesiąc. Ponadto płacisz składkę za zgłoszonych członków rodziny.
  • Eigen risico (własne ryzyko) to wyznaczona raz na rok kwota, do wysokości której jesteś zobowiązany pokryć koszty leczenia. Po przekroczeniu tej kwoty wszystkie następne koszty związane z leczeniem będą pokrywane przez ubezpieczalnię. Do eigen risico nie zalicza się m.in. opłaty za wizytę u lekarza domowego lub specjalisty. Eigen risico na rok 2020 wynosi 385 EUR.
  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie każdy osiąga takie same dochody. Aby umożliwić wszystkim opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzono dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag). Dofinansowanie polega na opłaceniu części kosztów składki. Decyzja o jego przyznaniu zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższe dofinansowanie. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć na opłacenie części składki ubezpieczeniowej. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać online poprzez stronę urzędu skarbowego (Belastingdienst) lub za pomocą formularza TNP Fiscaaladvies.
  • Co się stanie, jeśli zbyt późno wykupisz ubezpieczenie? Na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego masz 4 miesiące. Jeśli tego nie zrobisz, może zostać naliczona kara.
  • Co się stanie w przypadku zwolnienia z pracy? Jeśli zostaniesz zwolniony lub sam zwolnisz się z pracy i nie mieszkasz w Holandii, nie jesteś objęty holenderskimi przepisami w sprawie ubezpieczeń społecznych. W tej sytuacji powinieneś jak najszybciej wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeśli posiadałeś polisę indywidualną. W przypadku polis grupowych ubezpieczenie zostanie automatycznie zamknięte przez pracodawcę z dniem zakończenia pracy.

Uwaga! Po zakończeniu polisy ubezpieczeniowej dofinansowanie do ubezpieczenia należy zamknąć osobiście. Ubezpieczalnia nie przekazuje tego typu informacji do Belastingdienstu.

Ubezpieczenie dodatkowe

Chcesz wykupić ubezpieczenie o szerszym zakresie niż pakiet podstawowy? Możesz skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jego wykupienie nie jest obowiązkowe.

Źródło: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Własność intelektualna TNP Fiscaaladvies – aktualizacja artykułu 21.02.2020.