W związku z regularnymi kontrolami firm przez Belastingdienst chcielibyśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na zagadnienie „samodzielnego przedsiębiorcy”.

Samodzielny przedsiębiorca (zelfstandig ondernemer – eenmanszaak) to osoba, która:

 • prowadzi firmę zarejestrowaną w KVK,

 • przepracowała w ciągu roku minimum 1.225 godzin na rzecz swojej firmy,

 • prowadzi księgowość swojej firmy (rejestracja faktur, rachunków zakupowych oraz wyciągów bankowych),

 • posiada konto firmowe, na które otrzymuje przelewy od swoich zleceniodawców,

 • używa konta firmowego tylko i wyłącznie do wpływów i wydatków firmowych,

 • posiada zróżnicowanych zleceniodawców (przynajmniej 3 w ciągu roku),

 • inwestuje w środki trwałe oraz narzędzia niezbędne do wykonywania zleceń,

 • podczas wykonywania zlecenia korzysta z własnych narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji danego projektu,

 • używa własnego transportu firmowego (auto firmowe),

 • reklamuje swoją firmę (ogłoszenia na stronach internetowych, w gazetach, ulotki, reklama na auto itp.),

 • w pracy korzysta z własnej odzieży firmowej. 

Tak pojęty przedsiębiorca ma prawo do ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy w wysokości 7.280 EUR, do ulgi dla początkującego przedsiębiorcy w wysokości 2.123 EUR – w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności – oraz do ulgi dla małych i średnich firm (MKB) w wysokości 14% zysku firmy. 

Ulgi te przysługują tylko i wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym warunki samodzielnego przedsiębiorcy. W innych przypadkach Belastingdienst może podważyć zasadność zastosowanej ulgi i podatek dochodowy zostanie naliczony bezpośrednio od zysku firmy. Wówczas przedsiębiorca nie może zastosować ulg i odliczeń, które przysługują samodzielnemu przedsiębiorcy.