WW-UITKERING
WW-uitkering – zasiłek dla bezrobotnych
Straciłeś pracę lub zmniejszono Ci czas pracy? Zapytaj o zasiłek dla bezrobotnych!

Jeśli straciłeś pracę, być może należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych. Nieważne jest, czy znalazłeś zatrudnienie przez agencję pośrednictwa pracy (uitzendbureau) czy bezpośrednio w firmie. Aby starać się o zasiłek, należy spełnić podstawowy i najważniejszy warunek – przepracować 26 tygodni w okresie 36 tygodni liczonych od ostatniego dnia pracy. Nie ma tutaj znaczenia, ile godzin w tygodniu przepracowałeś i czy było to w jednym lub kilku zakładach pracy. Nawet jedna przepracowana godzina w tygodniu liczona jest przez Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) jako przepracowany tydzień.

Aby otrzymać holenderski WW uitkering, ważne dla UWV będą także poniższe kryteria:

 • otrzymałeś ustną informację od pracodawcy, że nie ma dla Ciebie więcej pracy lub też Twój kontrakt na pracę nie zostanie przedłużony, 
 • otrzymałeś pisemne potwierdzenie, że Twój kontrakt zostanie zakończony i pracodawca nie ma dla Ciebie innej oferty pracy, 
 • firma, w której pracowałeś, zbankrutowała,
 • nie zostałeś zwolniony przez pracodawcę dyscyplinarnie,
 • nie porzuciłeś dotychczasowej pracy lub też sam nie złożyłeś wypowiedzenia.

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia O zasiłek:

 • umowa o pracę, 
 • salarisy z ostatniego miesiąca pracy, potrzebne do wypełnienia inkomstenformulier,
 • zwolnienie z pracy (w przypadku zakończenia umowy i jej nieprzedłużenia – nie jest konieczne), 
 • doświadczenie zawodowe w Holandii (nazwa firmy, od kiedy i do kiedy wykonywana była praca, stanowisko), 
 • DigiD kody, 
 • przebieg edukacji w Polsce i ewentualnie w Holandii, kursy, szkolenia, 
 • jeśli osoba starająca się o zasiłek zamieszkuje w Holandii wspólnie z małżonkiem lub partnerem, który nie ma dochodów, należy przygotować dane tej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, BSN/SoFi numer),
 • świadectwa pracy z innych krajów.

Jeżeli przepracowałeś od 26 tygodni do 4 lat w Holandii, to przysługuje Ci bezrobotne jedynie na 3 miesiące. Maksymalny okres pobierania zasiłku w Holandii wynosi obecnie 24 miesiące. 

Osoby, które przepracowały więcej niż 4 lata w Holandii, mogą liczyć na dłuższe zasiłki, za każdy przepracowany rok otrzymasz 1 miesiąc zasiłku.

Pytając o zasiłek dla bezrobotnych, można również uwzględnić lata przepracowane w innych krajach, np. w Polsce. UWV poprosi Cię o świadectwa pracy lub dokument PDU1 (wydawany przez wojewódzki urząd pracy), ponadto sprawdzi ich autentyczność w zagranicznych odpowiednikach UWV.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest na podstawie Twoich dotychczasowych zarobków. UWV wylicza tzw. dagloon (stawka dzienna) na podstawie rocznych dochodów lub zarobków uzyskanych u ostatniego pracodawcy. Dzieli uzyskaną w tym okresie kwotę brutto przez liczbę roboczych dni. Im mniej dni pracowałeś w tym okresie, tym niższy będzie Twój dagloon. Przez pierwsze 2 miesiące będziesz otrzymywać 75% brutto średniego wynagrodzenia, a w następnych miesiącach tylko 70%.

Osoby, których wysokość przyznanego zasiłku jest wyjątkowo niska, mogą ubiegać się o tzw. dofinansowanie do zasiłku.

UWV dopłaca nawet 10 EUR do stawki dziennej, rozpatrując indywidualnie sytuację rodzinną i finansową bezrobotnego. 

Werkbedrijf

Osoby składające wniosek o zasiłek dla bezrobotnych zobowiązane są do jednoczesnego zgłoszenia się do Werkbedrijf jako osoby poszukujące pracy. Należy to zrobić również drogą elektroniczną na stronie www.werk.nl za pomocą DigiD kodów. 

Etapy złożenia wniosku o WW uitkering:

 • Osoba składająca wniosek o WW uitkering w pierwszej kolejności wypełnia formularz na stronie werk.nl jako osoba poszukująca pracy.
 • Następnie należy uzupełnić swoje CV na werk.nl.
 • W pozycji taken (zadania) trzeba sprawdzić, jakie polecenia należy wykonać, i potwierdzić ich wykonanie bądź też zapoznanie się z treścią dokumentów.
 • Należy regularnie śledzić profil na www.werk.nl.
 • Obowiązkowo należy reagować i szukać pracy (min. 1 oferta pracy na tydzień).
 • W określonym przez UWV terminie należy również przekazać, w jakich biurach lub firmach zgłaszało się na oferty pracy oraz na jakie stanowisko.

Jeśli osoba przebywająca na zasiłku WW podejmie pracę, należy tę informację niezwłocznie przekazać do UWV (również elektronicznie na stronie UWV poprzez Mijn UWV).

Dofinansowanie do godzin

Sprostujmy na początku, że określenie „dofinansowanie do godzin” to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych tylko wypłacany częściowo. Oznacza to, że osoba nie straciła w pełni pracy, a jedynie zmniejszyły się godziny jej pracy. 

Zasada starania się o częściowy zasiłek dla bezrobotnych jest dokładnie taka sama jak w przypadku zwykłego zasiłku dla bezrobotnych. Zmienia się natomiast zasadniczo wysokość wypłacanego zasiłku. Osoba, która stara się o częściowy zasiłek, powinna:

 • przepracować 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni (najlepiej w 40-godzinnym systemie pracy),
 • posiadać umowę o pracę,
 • posiadać salarisy z ostatnich miesięcy pracy, a przede wszystkim te, z których wynika różnica godzin przepracowanych tygodniowo.

W przypadku wystąpienia o częściowy zasiłek nie jest wymagane pisemne zwolnienie z pracy (ontslagbrief).

Dopłata do godzin przyznawana jest tak samo jak zasiłek, w zależności od stażu pracy w Holandii. Po wykorzystaniu częściowego zasiłku, w przypadku całkowitej utraty pracy, nie można przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Należy ponownie przepracować 26 tygodni, aby starać się o zasiłek. 

[/vc_section]

[/vc_section]

Inkomstenformulier

Wszyscy bezrobotni muszą podawać miesięczne dochody do UWV. Nie ma znaczenia, czy w ostatnim okresie miałeś dodatkowe źródła dochodów czy nie, formularz musisz odesłać zawsze.

Inkomstenformulier pojawia się 1. dnia każdego miesiąca i dotyczy poprzedniego miesiąca. UWV wypłaca zasiłek w terminie od 3 do 10 dni od otrzymania formularza.

Inkomstenformulier znajduje na stronie mijn uwv, gdzie logujemy się za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane otrzymują formularz w formie papierowej.

Wszyscy bezrobotni muszą podawać miesięczne dochody do UWV. Nie ma znaczenia, czy w ostatnim okresie miałeś dodatkowe źródła dochodów czy nie, formularz musisz odesłać zawsze.

Inkomstenformulier pojawia się 1. dnia każdego miesiąca i dotyczy poprzedniego miesiąca. UWV wypłaca zasiłek w terminie od 3 do 10 dni od otrzymania formularza.

Inkomstenformulier znajduje na stronie mijn uwv, gdzie logujemy się za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane otrzymują formularz w formie papierowej.

Transfer zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymujesz w Holandii, możesz oficjalnie przenieść do Polski lub jednego z krajów Unii Europejskiej. Transfer zasiłku można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z UVW i do tego czasu powinieneś pozostać w Holandii. 

Przed zgłoszeniem transferu bezrobotny powinien przynajmniej przez miesiąc aktywnie poszukiwać pracy w Holandii. Procedurę eksportu zasiłku rozpoczyna się od kontaktu z UWV Internationaal (oddziałem międzynarodowym) na 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. W ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia dostaniesz dokument PDU2, niezbędny do załatwienia spraw urzędowych w Polsce. W ciągu 7 dni od daty transferu musisz zarejestrować się w urzędzie pracy w Polsce nie jako bezrobotny, lecz jako poszukujący pracy. 

Od tego momentu podlegasz regułom polskiego urzędu, choć pieniądze nadal wypłaca Ci UWV. Korespondencję również dostajesz na polski adres.

Zasiłek, który zostanie transferowany do Polski, wypłacany będzie tylko przez 3 miesiące. Nie ma znaczenia w tym wypadku, na jak długi okres zasiłek został Ci przyznany w Holandii. Jeżeli masz przyznany WW uitkering w Holandii na kilkanaście miesięcy, reszta zostanie zawieszona. 

Warto tutaj wspomnieć, iż niewykorzystany zasiłek można odwiesić, jeżeli w ciągu kilkunastu tygodni od momentu zakończenia transferu wrócisz do Holandii i nadal pozostaniesz bez źródeł dochodu.

Dodatkowa informacja dla kobiet przebywających na zasiłku macierzyńskim!

Panie, które wykorzystały zasiłek macierzyński, mogą wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełniły następujące warunki:

 • przed otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego przepracowały 26 tygodni w ciągu ostatnich
  36 tygodni, 
 • pracodawca po zasiłku macierzyńskim nie oferuje dalej pracy lub też w trakcie trwania zasiłku umowa o pracę zakończyła się lub nie została przedłużona.

Kobiety, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych przed zasiłkiem macierzyńskim i nie wykorzystały go w pełni, mogą dalszą część zasiłku później odwiesić.

Jeśli kobieta chce otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych bezpośrednio po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego, należy to również elektronicznie zgłosić do UWV. 

Kobiety ciężarne przebywające na zasiłku dla bezrobotnych obowiązują takie same zasady poszukiwania pracy jak w przypadku innych osób!

Trzy podstawowe obowiązki bezrobotnego to:

 • aktywne szukanie pracy, min. 4 razy w miesiącu,
 • informowanie UWV o wszystkich zmianach, które mają związek lub wpływ na zasiłek (nowa praca, nowy adres, wakacje, choroba itp.),
 • wypełnianie inkomstenformulier, zawsze 1. dnia każdego miesiąca.

Często zdarza się, iż UWV zawiesza lub całkowicie zamyka zasiłek dla bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną jest brak reakcji na korespondencję z UWV lub przebywanie poza Holandią w czasie pobierania WW uitkeringu. 

Zasiłek dla osób niezameldowanych  w Holandii

Chodź prawo nie określa jasno, czy osoba ubiegająca się o bezrobotne musi posiadać meldunek, UWV utrudnia czasem osobom niezameldowanym w Holandii wystąpienie o niego. 

Bezrobotni bez meldunku w Holandii muszą umówić się telefonicznie na indywidualne spotkanie w UWV. Otrzymają tam dokumenty w formie papierowej do zgłoszenia się o zasiłek dla bezrobotnych. Osoby niezameldowane w Holandii, ale przebywające na zasiłku WW, obowiązują dokładnie takie same zasady jak osoby zameldowane (informacje podane są we wcześniejszym tekście). Wszelkie informacje i zmiany przekazują jednak do UWV w formie papierowej lub telefonicznie. 

Jeśli masz dodatkowe pytania, potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zasiłku lub jego transferu, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz