WAZO/ZEZ
WAZO, ZEZ – zasiłek macierzyński i porodowy.
Będąc w ciąży i spełniając określone warunki, masz prawo do zasiłku porodowego i macierzyńskiego w Holandii.
Do zasiłku porodowego i macierzyńskiego mają prawo:
  • osoby zameldowane i niezameldowane w Holandii,
  • kobiety pracujące na podstawie umowy o pracę do 6. tygodnia przed porodem,
  • osoby osiągające dochód zarówno z tytułu umowy o pracę bezpośrednio u pracodawcy, jak i zatrudnione przez agencje pracy (uitzendbureau).
  • kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.

O WAZO-uitkering występuje zawsze pracodawca do urzędu pracy (UWV). Kobieta natomiast musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od położnej (zwangerschapsverklaring).

Zasiłek przyznawany jest na 16 tygodni, a jego wypłata może rozpocząć się już 4 tygodnie przed planowanym porodem. Świadczenie może zostać wypłacone bezpośrednio na konto kobiety lub też pracodawcy, który następnie przekazuje zasiłek na konto danej osoby. Wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100% pensji, przy czym bierze się pod uwagę średnią dochodów z ostatnich 3 miesięcy pracy.

Okoliczności szczególne!

Jeśli kobieta podczas ciąży przebywa na zasiłku chorobowym lub na zasiłku dla bezrobotnych, a jest już 6 tygodni przed porodem, to powinna samodzielnie zgłosić do UWV informację o ciąży. W takim wypadku urząd pracy najprawdopodobniej automatycznie zamieni zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych na zasiłek macierzyński.

Jeśli kobieta przed zasiłkiem macierzyńskim nie korzystała z zasiłku dla bezrobotnych, po zakończeniu zasiłku WAZO może starać się o taki zasiłek. Oczywiście tylko w sytuacji, kiedy pracodawca po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego nie zapewnia jej dalszej pracy lub też umowa o pracę nie została przedłużona. W przeciwnym razie po zakończeniu zasiłku WAZO kobieta zobowiązana jest powrócić do pracy. W Holandii dzieci mogą już od 3. miesiąca życia uczęszczać do żłobków.

ZEZ-uitkering – zasiłek dla kobiet posiadających własną działalność gospodarczą.
Od 2008 roku zarówno kobiety posiadające własną działalność gospodarczą, jak i będące współwłaścicielkami firmy (v.o.f.) mają prawo do zasiłku porodowo-macierzyńskiego. Procedura wystąpienia o zasiłek dla właścicielek firm jest jednak nieco inna niż w pozostałych przypadkach.

Kobieta posiadająca własną działalność najwcześniej w 8 tygodniu przed porodem powinna samodzielnie wypełnić wniosek do UWV i zgłosić się na zasiłek. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej urzędu. Wraz z wnioskiem należy wysłać zaświadczenie od położnej oraz kopię rozliczeń za ostatnie 2 lata bądź ostatni rok.

O zasiłek mogą występować tylko kobiety, które:
  • prowadzą własną działalność gospodarczą przez co najmniej rok,
  • są współwłaścicielkami spółki dłużej niż rok,
  • nie mają w swoich firmach personelu.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia firmy.