KINDERBIJSLAG
Kinderbijslag – zasiłek rodzinny
Kinderbijslag mogą otrzymywać:
 • osoby pracujące na terenie Holandii (bez względu na wysokość zarobków),
 • osoby zameldowane i niezameldowane w Holandii,
 • rodzice, których dzieci przebywają w Polsce lub w Holandii.
Dokumenty potrzebne do wystąpienia o kinderbijslag:  
 • formularz zgłoszeniowy do SVB (Sociale Verzekeringsbank),
 • akt urodzenia dziecka (najlepiej europejski),
 • decyzja z urzędu w Polsce z informacją o pobieraniu bądź niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce.

Nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów z Polski na język holenderski, SVB posiada własne biuro tłumaczeń.

Zasiłek rodzinny w Holandii wypłacany jest co kwartał.

Wysokość zasiłku rodzinnego: 
WIEK DZIECKA Kwoty na rok 2020
Od 0 do 5 lat       221,49
Od 6 do 11 lat       268,95
Od 12 do 17 lat       316,41

Warunki otrzymywania zasiłku rodzinnego w Holandii

Warunkiem otrzymywania zasiłku rodzinnego jest osiąganie dochodów w Holandii na podstawie umowy o pracę, z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Holandii lub też pracy w charakterze freelancera. Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego SVB będzie sprawdzać źródło pochodzenia dochodów. Jeśli nie pracujesz w Holandii, a jesteś w niej zameldowany, nie masz prawa do zasiłku rodzinnego! Ważne zatem, abyś w każdym kwartale mógł przedstawić wysokość swoich dochodów. Osoby prowadzące firmy powinny wykazywać dochód na podstawie wystawionych faktur. W rodzinach, gdzie jedno z rodziców nie pracuje, o zasiłek rodzinny występuje ten z rodziców, który osiąga dochody. Jeśli pobierasz zasiłek (dla bezrobotnych, macierzyński lub zasiłek socjalny), to traktowany jest on również jako Twój dochód. Rodziców samotnie wychowujących dzieci obowiązują te same warunki przyznawania zasiłku. Samotny rodzic musi pracować lub przebywać na zasiłku, aby móc otrzymywać kinderbijslag.

Odmienne warunki przyznawania zasiłku rodzinnego dla dzieci mieszkających w Holandii i poza nią

Podstawową kwestią w wystąpieniu o zasiłek rodzinny dla dzieci przebywających poza Holandią jest udokumentowanie, że utrzymujesz dzieci mieszkające w Polsce. Twoim obowiązkiem jest przekazywanie do Polski minimum 433 EUR kwartalnie na jedno dziecko. Podczas procedury rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny będziesz musiał wysłać kopie dokumentów potwierdzających przesyłanie pieniędzy na dziecko. Przelewy powinny być wykonane tylko i wyłącznie z Twojego osobistego konta bankowego na konto opiekuna dziecka w Polsce. Osoba odbierająca pieniądze w Polsce może być właścicielem konta lub być do niego upoważniona. W przypadku przekazów pieniędzy muszą być one wykonane osobiście przez osobę występującą o zasiłek rodzinny i odebrane w Polsce przez opiekuna dziecka. Jeśli Twoja wypłata z Holandii jest bezpośrednio przekazywana na Twoje polskie konto, to opiekun dziecka musi także osobiście pobierać pieniądze z tego konta. SVB może poprosić o imienne potwierdzenie odbierania pieniędzy przez opiekuna w Polsce.

Inne formy przekazywania środków pieniężnych na dzieci nie są akceptowane przez SVB. Pamiętaj zatem, aby w odpowiedni sposób wysyłać pieniądze na dzieci do Polski. 

SVB akceptuje tylko poniższe formy przekazywania kwot pieniężnych:

 • przelew zagraniczny z konta holenderskiego na konto imienne opiekuna dziecka w Polsce (przelew taki musi być zrobiony z konta osoby starającej się o kinderbijslag),
 • przekaz pieniężny dokonany imiennie na opiekuna dziecka w Polsce, np. Western Union, MoneyGram (przekaz pieniędzy musi być dokonany przez osobę starającą się o kinderbijslag).

Dodatkowo warto zbierać rachunki zarówno z Holandii, jak i z Polski potwierdzające utrzymanie dziecka (np. za szkołę, książki, komitet rodzicielski, odzież).

 

Zasiłek rodzinny wypłacany jest nawet do 15 miesięcy wstecz!

Wniosek o zasiłek rodzinny w Holandii rozpatrywany jest od dnia jego złożenia do 15 miesięcy wstecz. Jeśli np. wystąpisz o kinderbijslag 1 lipca 2016 roku, SVB będzie sprawdzać, czy miałeś prawo do otrzymywania zasiłku od 1 kwietnia 2015 roku. Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego jest pracochłonna i potrafi trwać nawet do roku. Zasiłek zostanie jednak wypłacony od momentu, kiedy spełniałeś warunki jego otrzymywania.

Jest zatem taka możliwość, że otrzymasz zasiłek nawet do 15 miesięcy wstecz!

Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie po zakończeniu kwartału, tj.

 • ok. 1 stycznia za 4. kwartał poprzedniego roku,
 • ok. 1 kwietnia za 1. kwartał,
 • ok. 3 lipca za 2. kwartał,
 • ok. 1 października za 3. kwartał.

Procedura rozpatrywania wniosku może trwać nawet do roku!

Podczas procedury rozpatrywania wniosku bardzo ważne jest, aby na bieżąco odpowiadać na korespondencję z SVB. Instytucja ta często wysyła podobne formularze i każdy z nich musi być odesłany. Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, a podałeś holenderski adres korespondencyjny, pamiętaj, aby osobiście (listownie) przekazać do SVB swój adres po każdej jego zmianie. SVB posiada poprawny adres meldunkowy tylko i wyłącznie tych osób, które są zameldowane w Holandii i przy zmianie meldunku nie muszą one uaktualniać adresu. SVB otrzymuje bieżący adres z systemu gminnego.

Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymujesz korespondencji z SVB, warto tam zadzwonić i ustalić, na jakim etapie jest Twój wniosek. Zdarza się, że korespondencja zaginęła lub też SVB nie dostało odpowiedzi od Twojego pracodawcy lub instytucji z Polski.

Pomimo długotrwałej i pracochłonnej procedury rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny warto o niego wystąpić. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kinderbijlslag być może będziesz miał prawo do „dodatku na dziecko” – kindgebondenbudget.