UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje koszty opieki medycznej. Jeśli pracują Państwo w Holandii i odprowadzają tutaj podatek, są Państwo objęci holenderskim ustawodawstwem w sprawie ubezpieczeń społecznych. To oznacza, że są Państwo ustawowo zobowiązani wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne to holenderskie ubezpieczenie od kosztów leczenia, które spełnia wymogi ujęte w Ustawie w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych.

Posiadają Państwo już ubezpieczenie zdrowotne w kraju pochodzenia? I tak muszą Państwo wykupić w Holandii ubezpieczenie zdrowotne. W czasie, w którym pracują Państwo w Holandii, muszą Państwo posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.

Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne jest tez obowiązkowe dla osób, które zameldowały się na terenie Holandii w gminie lub zostały zarejestrowane przez pracodawcę w gminie holenderskiej.

Co należy zrobić, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne? Ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić samodzielnie u ubezpieczyciela. Możliwe, że Państwa pracodawca wykupił grupowe ubezpieczenie zdrowotne na korzystnych warunkach dla swoich pracowników. W takim przypadku można skorzystać oferty grupowej.

W przypadku indywidualnego, podstawowego pakietu ubezpieczenia żaden ubezpieczyciel nie może odmówić podpisania umowy z ubezpieczonym. Państwa stan zdrowia lub wiek nie mają w tym wypadku znaczenia.

Opieka gwarantowana w ramach pakietu podstawowego jest identyczna dla wszystkich ubezpieczycieli. Wysokość składki może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wybranego pakietu ubezpieczenia.

Dzieci do lat 18 są zwolnione z płatności składki. W większości ubezpieczalni również dentysta dla dzieci do 18 roku życia jest bezpłatny.

Jeśli pracują Państwo w Holandii, członkowie Państwa rodziny (partner i dzieci), którzy mieszkają w jednym z krajow-sygnatariuszy Traktatu, mają w swoim kraju zamieszkania prawo do opieki zdrowotnej na koszt holenderskiego ubezpieczyciela. Dlatego też muszą Państwo opłacić składkę za członków rodziny powyżej 18 roku życia. Aby korzystać z opieki medycznej na koszt Holandii, Państwa członkowie rodziny muszą zostać zgłoszeni do programu. Należy wówczas zwrócić się do ubezpieczyciela o wydanie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Aby dokonać rejestracji, ubezpieczyciel poprosi o numer BSN lub numer sofi.

  • Pakiet gwarantowany. Co obejmuje pakiet podstawowy? Pakiet podstawowy daje między innymi prawo do bezpłatnego leczenia u lekarza rodzinnego i u lekarzy specjalistów, do opieki szpitalnej, a także leków. Ubezpieczyciel udzieli Państwu informacji na temat całego gwarantowanego pakietu podstawowego, zwrotu kosztów oraz placówek, w których można skorzystać z opieki medycznej.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Co miesiąc płacą Państwo ubezpieczycielowi składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto opłacają Państwo co miesiąc składkę za ewentualnie zgłoszonych członków rodziny.
  • Eigen risico (własne ryzyko). Eigen risico to wyznaczona raz na rok kwota, do wysokości której jesteśmy zobowiązani pokryć koszty leczenia. Po przekroczeniu tej kwoty, wszystkie następne koszty związane z leczeniem będą pokrywane przez ubezpieczalnie. Do eigen risico nie zalicza się m.in. opłaty za wizytę u lekarza domowego lub specjalisty. Eigen risico na rok 2018 wynosi € 385.
  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie każdy posiada takie same dochody. Aby umożliwić wszystkim opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzono dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZORGTOESLAG). Dofinansowanie polega na opłaceniu części kosztów składki. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższe dofinansowanie. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć na opłacenie części składki ubezpieczeniowej. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w Urzędzie Skarbowym (Belastingdienst) lub przez Internet za pomocą Digid kodów.
  • Co się stanie, jeśli zbyt późno wykupią Państwo ubezpieczenie? Na wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego mają Państwo cztery miesiące. Nie wykupując tego ubezpieczenia mogą Państwo otrzymać karę.
  • Co się stanie w przypadku zwolnienia z pracy? Jeśli zostaną Państwo zwolnieni lub sami zwolnią się z pracy i nie mieszkają Państwo w Holandii, nie są Państwo objęci holenderskimi przepisami w sprawie ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku powinni Państwo jak najszybciej wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeśli posiadali Państwo polisę indywidualna. W przypadku polis grupowych, ubezpieczenie zostanie automatycznie zamknięte przez Pracodawcę z dniem zakończenia pracy.

Uwaga! Po zakończeniu polisy ubezpieczeniowej, dofinansowanie do ubezpieczenia należy zamknąć osobiście. Ubezpieczalnia nie przekazuje tego typu informacji do belastingdienst.

Ubezpieczenie dodatkowe

Chcieliby Państwo wykupić szersze ubezpieczenie? W tym przypadku mogą Państwo skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wykupienie ubezpieczenia dodatkowego nie jest obowiązkowe.

Źródło: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport