ROZŁĄKOWE

Rozłąkowe czyli wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym. Kto może być naszym partnerem fiskalnym i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot z tytułu wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego?

W związku ze zwiększoną kontrolą poprawności kont w urzędzie skarbowym wiele osób otrzymuje pismo, w którym mowa o ponownym podaniu numeru konta za pomocą formularza lub w którym Belastingdienst prosi o potwierdzenie autentyczności konta. Na każde z nich pism należy odpowiedzieć! W przeciwnym razie pieniądze nie zostaną wypłacone.

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące partnera fiskalnego. Może nim być tylko i wyłącznie:
 • MĄŻ, ŻONA (małżeństwo zostało zawarte przed 1 lipca 2012 r.),
 • PARTNER, z którym masz zawarty w gminie związek partnerski (potwierdzony notarialnie),
 • PARTNER, z którym posiadasz dziecko,
 • PARTNER, z którym wspólnie zostało kupione mieszkanie,
 • PARTNER, który jest wskazany w Twojej polisie na życie.
Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwrot:
 • jeden z partnerów fiskalnych w danym roku rozliczeniowym posiadał dochód większy niż 15.270 EUR brutto, drugi partner natomiast – mniejszy niż 6.520 EUR,
 • do wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym konieczne jest posiadanie SOFI numerów obojga rozliczających się osób;
 • zaświadczenie o dochodach partnera za dany rok rozliczeniowy (mowa o dochodach uzyskiwanych w Polsce – PIT).

Rozliczenia wspólnego z partnerem fiskalnym, tak samo jak rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, można dokonywać do 5 lat wstecz. Jeśli zatem osoba jest uprawniona do wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym, a nie dokonała tego w latach poprzednich, nadal może zrobić korektę rozliczeń z lat poprzednich pod warunkiem, że nie otrzymali jeszcze decyzji ostatecznej odnośnie do rozliczenia indywidualnego, tzw. Definitieve Aanslag. Oczywiście niezbędne jest posiadanie SOFI numerów obojga rozliczających się osób.

Do 2011 r. można było dokonać wspólnego rozliczenia w przypadku:
 • MAŁŻEŃSTWA, które dłużej niż 6 miesięcy w roku było zameldowane pod tym samym adresem (w Polsce bądź w Holandii),
 • PARTNERÓW (czyli osób niebędących małżeństwem, ale wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe), którzy dłużej niż 6 miesięcy byli zameldowani pod tym samym adresem,
 • RODZEŃSTWA (brat, siostra), które:
  – było zameldowane dłużej niż 6 miesięcy pod tym samym adresem,
  – w przypadku zameldowania wspólnego z rodzicami – obie osoby miały ukończone w danym roku rozliczeniowym 27 lat,
 • SYNA LUB CÓRKI WSPÓLNIE Z RODZICEM, jeśli:
  – byli zameldowani wspólnie przez ponad 6 miesięcy pod tym samym adresem w danym roku rozliczeniowym,
  – nie rozliczali się wcześniej z żadną inną osobą wspólnie,
  – w danym roku rozliczeniowym ukończyli 27 lat.

Wiele osób pyta również o „rozłąkowe” z dziećmi. Jak wcześniej było podkreślane – nie istnieje taka forma rozliczenia bądź zasiłku.

W związku z nowymi zasadami rozliczeniowymi od 2015 r. dla osób niezameldowanych w Holandii wspólne rozliczenie z partnerem można wykonać tylko wtedy, kiedy posiada on zaświadczenie o dochodach z Polski, a wspólny dochód brutto rozliczających się wynosi minimum 90% dochodu osiągniętego w Holandii.