ROZŁĄKOWE

Wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym. Kto jest partnerem fiskalnym i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot z tytułu wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego?

Partnerem fiskalnym jest wyłącznie:

  • MĄŻ, ŻONA,
  • PARTNER, z którym mamy zawarty w gminie związek partnerski (potwierdzony notarialnie),
  • PARTNER, z którym posiadamy wspólnie dziecko,
  • PARTNER, z którym wspólnie zostało kupione mieszkanie,
  • PARTNER, który jest wskazany w naszej polisie na życie.

Dodatkowo, aby wspólnie rozliczyć się z partnerem fiskalnym, musisz mieć:

  • numery SoFi (BSN) obu rozliczających się osób,
  • jaaropgave osób składających zeznanie podatkowe, 
  • zaświadczenie o dochodach partnera za dany rok rozliczeniowy (dotyczy dochodów uzyskiwanych w Polsce – PIT).

Wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym, tak samo jak rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, można dokonywać do 5 lat wstecz. Jeśli zatem osoba jest uprawniona do wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym, a nie dokonała tego w latach poprzednich, nadal może zrobić korektę rozliczeń z lat poprzednich pod warunkiem, że oboje nie otrzymali jeszcze decyzji ostatecznej co do rozliczenia indywidualnego tzw. Definitieve Aanslag. Oczywiście niezbędne jest posiadanie numerów SoFi obu rozliczających się osób.

Wiele osób pyta również o „rozłąkowe” z dziećmi. Jak wcześniej było podkreślane – nie istnieje taka forma rozliczenia bądź zasiłku.

W związku z nowymi zasadami rozliczeniowymi dla osób niezameldowanych w Holandii od 2015 r. wspólne rozliczenie z partnerem można wykonać tylko wtedy, kiedy posiada on zaświadczenie o dochodach z Polski, a 90% łącznego dochodu brutto rozliczających się osiągnięto w Holandii.

Własność intelektualna TNP Fiscaaladvies – aktualizacja artykułu 21.02.2020.