ROZŁĄKOWE

Rozłąkowe czyli wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym. Kto może być naszym partnerem fiskalnym i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot z tytułu wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego?

W związku ze zwiększoną kontrolą poprawności kont w Belastingdienst, wiele osób otrzymuje pisma, w których mowa o ponownym podaniu numeru konta za pomocą formularza lub też pismo, w którym Belastingdienst prosi o potwierdzenie autentyczności konta. Na każde z tych pism należy koniecznie odpowiadać! W innym wypadku pieniądze nie zostaną wypłacone.

Od 1 stycznia 2011 weszły nowe przepisy dotyczące Partnera Fiskalnego. Od początku roku 2011 Partnerem Fiskalnym może być tylko i wyłącznie:
 • MĄŻ, ŻONA (małżeństwo zostało zawarte przed 1 lipca 2012),
 • PARTNER, z którym mamy zawarty w gminie związek partnerski (potwierdzony notarialnie),
 • PARTNER, z którym posiadamy wspólnie dziecko,
 • PARTNER, z którym wspólnie zostało kupione mieszkanie,
 • PARTNER, który jest wskazany w naszej polisie na życie.
Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwrot:
 •  Jeden z partnerów fiskalnych w danym roku rozliczeniowym posiadał dochód większy niż 15.270 € brutto, drugi partner natomiast – mniejszy niż € 6.520.
 • Do wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym konieczne jest posiadanie SOFI numerów obojga rozliczających się osób.
 • Zaświadczenie o dochodach partnera za dany rok rozliczeniowy (mowa o dochodach uzyskiwanych w Polsce – PIT).

Rozliczenia wspólnego z partnerem fiskalnym, tak samo jak rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, można dokonywać do 5. lat wstecz. Jeśli zatem osoba jest uprawniona do wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym, a nie dokonała tego w latach poprzednich, nadal może zrobić korektę rozliczeń z lat poprzednich pod warunkiem, ze osoby nie otrzymały jeszcze decyzji ostatecznej co do rozliczenia indywidualnego tzw. Definitieve Aanslag. Oczywiście niezbędne jest posiadanie SOFI numerów obojga rozliczających się osób.

Do roku 2011 można było dokonać rozliczenia wspólnie w przypadku:
 • MAŁŻEŃSTWA, które dłużej niż 6 miesięcy w roku było zameldowane pod tym samym adresem (w Polsce bądź w Holandii),
 • PARTNERÓW (czyli osób niebędących małżeństwem, ale wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe), którzy dłużej niż 6 miesięcy byli zameldowani pod tym samym adresem,
 • RODZEŃSTWA (brat, siostra), które:
  – było zameldowane dłużej niż 6 miesięcy pod tym samym adresem,
  – w przypadku zameldowania wspólnego z rodzicami, obie osoby miały ukończone w danym roku rozliczeniowym 27 lat,
 • SYNA LUB CÓRKI WSPÓLNIE Z RODZICEM, jeśli:
  – byli zameldowani wspólnie ponad 6 miesięcy pod tym samym adresem w danym roku rozliczeniowym,
  – nie rozliczali się wcześniej z żadną inną osobą wspólnie,
  – w danym roku rozliczeniowym ukończyli 27 lat.

Wiele osób pyta również o „rozłąkowe” z dziećmi. Jak wcześniej było podkreślane – nie istnieje w ogóle taka forma rozliczenia bądź zasiłku.

W zwiazku z nowymi zasadami rozliczeniowymi, od roku 2015 dla osob nie zameldowanych, wspolne rozliczenie z Partnerem mozna wykonac tylko wowczas, kiedy posiada on zaswiadczenie o dochodach z Polski oraz wspolny dochod brutto osob wspolnie rozliczajacych sie wynosi minimum 90% dochodu pochodzacego z Holandii.