PROCEDURA ROZLICZENIA
Ważne informacje dotyczące rozliczenia z podatku holenderskiego (inkomsten belasting aangifte).

Już od ponad 10 lat rozliczamy naszych klientów z podatku dochodowego

 • Od 20 stycznia 2019 wysyłamy rozliczenia roczne z podatku dochodowego za rok 2018.
 • Rozliczenia wysyłane są elektronicznie, na wszystkich formularz (dla osób zameldowanych, niezameldowanych, oraz częściowo zameldowanych w Holandii w 2018 roku).
 • Korzystamy tylko z certyfikowanych programów.
 • Rozliczenie wykonujemy na miejscu w biurze lub droga elektroniczna. Klient zawsze otrzymuje pełną kopię rozliczenia
 • Na życzenie Klienta wysyłamy dokument “zaświadczenie o dochodach”, który należy uzupełnić w Urzędzie Skarbowym w Polsce
Cennik ROZLICZEŃ ROCZNYCH:
– rozliczenie indywidualne – 40 Eur
– rozliczenie z partnerem – 70 Eur
– rozliczenie indywidualne z hipoteka – 80 Eur
– rozliczenie wspolne z partnerem i hipoteka – 110 Eur
 • nie ma konieczności umawiania sie na spotkanie
 • zapraszamy zawsze w godzinach otwarcia biura 

Jeżeli w danym roku rozliczeniowym pracowałeś w Holandii lub otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych, socjalny, chorobowy lub też rentę, powinieneś rozliczyć się z podatku dochodowego. Rozliczenie można wykonać w ciągu 5 lat. Wyjątek stanowią osoby, które otrzymały pismo z Belastingdienst o obowiązku rozliczenia z podatku w określonym terminie.

Przy składaniu rozliczenia najważniejsze jest, aby ustalić właściwy rodzaj formularza rozliczeniowego. Podstawą do wypełnienia właściwego formularza jest przekazanie informacji dotyczącej sytuacji meldunkowej podatnika w danym roku rozliczeniowym. Pamiętaj, aby przekazać informacje dotyczące meldunku za rok, w którym dokonujesz rozliczenia.

Rozliczyłeś się z podatku. Co dalej?

 • Prawidłowy numer konta w formularzu rozliczenia z podatku nie ma możliwości podania numeru konta. Jeśli chcesz przekazać do Belastingdienst aktualny numer konta, to należy to zrobić za pomocą osobnego formularza. W ciągu 8 tygodniu od jego wysłania, na adres meldunkowy (w Polsce lub w Holandii) otrzymasz formularz z potwierdzeniem numeru konta. Należy go podpisać i odesłać do Belastingdienst. Wzór wypełnionego formularza konta (opgaaf rekeningnummer) znajduje się na naszej stronie internetowej: www.tnpfiscaal.nl W ciągu 8 tygodni od odesłania podpisanego formularza do Belastingdienst numer konta powinien być zarejestrowany w systemie. Ważne jest, aby Belastingdienst posiadał aktualny numer konta.
 • Decyzja wstępna (voorlopige aanslag) Jeżeli rozliczyłeś swój podatek do 8 kwietnia 2019 roku, to do 1 lipca 2019 powinieneś otrzymać z Belastingdienst decyzję wstępną (voorlopige aanslag). Jeżeli jednak rozliczenie zostało wysłane po 8 kwietnia 2019 roku, to Urząd Skarbowy ma czas do 3 lat, aby wydać decyzję wstępną. Belastingdienst najczęściej jednak deklaruje, że decyzja powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy, maksymalnie do roku. Orzeczenie decyzji nie oznacza automatycznej wypłaty zwrotu podatku. Belastingdienst w pierwszej kolejności sprawdza ewentualne zadłużenia podatnika w stosunku do Urzędu Skarbowego, zasadność zastosowanej ulgi (jeśli taka była), a następnie przekazuje polecenie wypłaty. Często z tego powodu zdarzają się różnice pomiędzy naliczoną kwotą podatku, a wypłaconymi pieniędzmi.

Jeśli rozliczenie zostało wysłane do 30 kwietnia 2019 roku, a do 1 lipca 2019 nie otrzymałeś żadnej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem. Należy wtedy skontaktować się z Belastingdienst i ustalić status rozliczenia. Pierwszy telefon w sprawie rozliczenia zawsze wykonujemy gratis.

Najczęstsze powody braku wypłaty zwrotu podatku:

 • wypełnienie niewłaściwego formularza rozliczeniowego,
 • nieodesłanie potwierdzenia numeru konta,
 • brak bieżącego adresu podatnika w Belastingdienst (np. przy wymeldowaniu z Holandii nie był przekazany adres w Polsce),
 • wstrzymana wypłata pieniędzy w celu ustalania zadłużeń podatku w stosunku do urzędu,
 • przekazanie zwrotu na niewłaściwy numer konta.
W następujących sytuacjach będą pobierane dodatkowe opłaty w wysokości €15 przez TNP Fiscaaladvies:
 • przepisanie formularza ze względu na niewłaściwą informację dotyczącą meldunku,
 • zmiana numeru konta,
 • przekazanie bieżącego adresu podatnika,
 • pisemne przekazanie numeru konta do Belastingdienst,
 • inne zmiany nie wynikające z winy TNP Fiscaaladvies.

Ważne!
Wszelkie zmiany wprowadzane są do systemu przez Belastingdienst w ciągu 8 tygodni.