PROCEDURA ROZLICZENIA
Ważne informacje dotyczące rozliczenia z podatku holenderskiego (inkomsten belasting aangifte)

Już od ponad 10 lat rozliczamy naszych klientów z podatku dochodowego.

 • Od 20 stycznia 2020 r. wysyłamy rozliczenia roczne z podatku dochodowego za 2018 rok.
 • Rozliczenia wysyłane są drogą elektroniczną, na wszystkich formularzach (dla osób zameldowanych, niezameldowanych oraz częściowo zameldowanych w Holandii w 2019 r.).
 • Korzystamy wyłącznie z certyfikowanych programów.
 • Rozliczenie wykonujemy na miejscu w biurze lub drogą elektroniczną. Klient zawsze otrzymuje kopię rozliczenia.
 • Na życzenie klienta wysyłamy dokument zaświadczenie o dochodach, który należy uzupełnić we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce.
Cennik ROZLICZEŃ ROCZNYCH:
– rozliczenie indywidualne – 50 EUR
– rozliczenie z partnerem – 90 EUR
– rozliczenie indywidualne z hipoteką – 110 EUR
– rozliczenie z partnerem i hipoteką – 130 EUR
 • Nie ma konieczności umawiania się na spotkanie.
 • Zapraszamy zawsze w godzinach otwarcia biura.

Jeżeli w danym roku rozliczeniowym pracowałeś w Holandii lub otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych, socjalny, chorobowy lub też rentę, powinieneś rozliczyć się z podatku dochodowego. Rozliczenie można wykonać w ciągu 5 lat. Wyjątek stanowią osoby, które otrzymały pismo z Belastingdienstu (urzędu skarbowego) o obowiązku rozliczenia z podatku w określonym terminie.

Podczas wykonywania rozliczenia najważniejsze jest to, aby ustalić właściwy rodzaj formularza rozliczeniowego. Podstawą do wypełnienia odpowiedniego formularza jest przekazanie informacji dotyczącej sytuacji meldunkowej podatnika w danym roku rozliczeniowym. Pamiętaj, aby przekazać informacje dotyczące meldunku za rok, w którym dokonujesz rozliczenia.

Rozliczyłeś się z podatku. Co dalej?

 • Prawidłowy numer konta bankowego
  W formularzu rozliczenia z podatku nie ma możliwości podania numeru konta. Jeśli chcesz przekazać do Belastingdienstu aktualny numer konta, to musisz to zrobić za pomocą odrębnego formularza. W ciągu 8 tygodniu od jego wysłania na adres meldunkowy (w Polsce lub w Holandii) otrzymasz pismo z potwierdzeniem numeru konta. Należy je podpisać i odesłać do urzędu. Wzór wypełnionego formularza konta (opgaaf rekeningnummer) znajduje się na naszej stronie internetowej: www.tnpfiscaal.nl. W ciągu 8 tygodni od odesłania podpisanego pisma do Belastingdienstu numer konta powinien być zarejestrowany w systemie. Jest to istotne, aby urząd skarbowy posiadał aktualny numer Twojego konta.
 • Decyzja wstępna (voorlopige aanslag)
  Jeżeli rozliczyłeś swój podatek do 8 kwietnia 2020 r., to do 1 lipca 2020r. powinieneś otrzymać z Belastingdienstu decyzję wstępną (voorlopige aanslag). Jeżeli jednak rozliczenie zostało wysłane po 8 kwietnia 2020 r., to urząd skarbowy ma 3 lata, aby wydać decyzję wstępną. Belastingdienst deklaruje jednak, że w większości przypadków decyzja powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy, maksymalnie do roku. Orzeczenie decyzji nie oznacza automatycznej wypłaty zwrotu podatku. Belastingdienst w pierwszej kolejności sprawdza ewentualne zadłużenia podatnika w stosunku do urzędu skarbowego, zasadność zastosowanej ulgi (jeśli taka była), a następnie przekazuje polecenie wypłaty. Często z tego powodu zdarzają się różnice pomiędzy naliczoną kwotą podatku, a wypłaconymi pieniędzmi.

Jeśli rozliczenie zostało wysłane do 30 kwietnia 2019 r., a do 1 lipca 2019 r. nie otrzymałeś żadnej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem. Należy wtedy skontaktować się z urzędem skarbowym i ustalić status rozliczenia. Pierwszy telefon w sprawie rozliczenia zawsze wykonujemy gratis.

Najczęstsze powody braku wypłaty zwrotu podatku:

 • wypełnienie niewłaściwego formularza rozliczeniowego,
 • nieodesłanie potwierdzenia numeru konta,
 • brak bieżącego adresu podatnika w urzędzie skarbowym (np. przy wymeldowaniu z Holandii nie przekazałeś adresu w Polsce),
 • wstrzymana wypłata pieniędzy w celu ustalania zadłużeń podatku w stosunku do urzędu,
 • przekazanie zwrotu na niewłaściwy numer konta.

TNP Fiscaaladvies pobiera dodatkowe opłaty w wysokości 15 EUR za:

 • przepisanie formularza ze względu na niewłaściwą informację dotyczącą meldunku,
 • zmianę numeru konta,
 • przekazanie bieżącego adresu podatnika,
 • pisemne przekazanie numeru konta do Belastingdienstu,
 • inne zmiany nie wynikające z winy TNP Fiscaaladvies.

Ważne!
Wszelkie zmiany wprowadzane są do systemu przez urząd skarbowy w ciągu 8 tygodni.