NUMER KONTA
Coraz więcej osób otrzymuje już zwroty bądź decyzje co do wypłaty podatku dochodowego lub dofinansowania. Od dłuższego czasu Belastingdienst bardzo restrykcyjne kontroluje poprawność kont bankowych. Pieniądze wypłacane są najczęściej na konto tylko i wyłącznie osoby, która składała zeznanie podatkowe lub wystąpiła o dofinansowanie.

Formularz na rejestrację numeru konta bankowego w Belastingdienst link

W związku ze zwiększoną kontrolą poprawności kont w urzędzie skarbowym wiele osób otrzymuje pismo, w którym mowa o ponownym podaniu numeru konta za pomocą formularza lub w którym urząd prosi o potwierdzenie numeru konta. Na każde z tych pism należy koniecznie odpowiedzieć! W przeciwnym razie pieniądze nie zostaną wypłacone.

W przypadku otrzymania pisma, w którym mowa o Opgaaf rekeningnummer, należy: uzupełnić formularz ze strony Belastingdienstu. Można go wypełnić tylko wtedy, gdy podawane jest konto holenderskie.

Konto polskie należy przekazać osobnym pismem.

Do formularza należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz kopię wyciągu bankowego, z którego wynika, że dana osoba jest właścicielem konta.

W przypadku otrzymania pisma, w którym widnieje już właściwy numer konta, należy odesłać do urzędu:

  • pismo, które zostało wysłane przez Belastingdienst,
  • kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • kopię wyciągu bankowego, z którego wynika, że dana osoba jest właścicielem konta.

Tylko na podstawie tych dokumentów Belastingdienst dokona przelewu naliczonego zwrotu. Procedura ta dotyczy zarówno wypłaty zwrotów z podatku, jak i dofinansowań do ubezpieczenia.