NUMER KONTA
Coraz więcej osób otrzymuje już zwroty bądź decyzje co do wypłaty podatku dochodowego lub dofinansowania. Od dłuższego czasu Belastingdienst bardzo restrykcyjne kontroluje poprawność kont bankowych. Pieniądze wypłacane są najczęściej na konto tylko i wyłącznie osoby, która składała zeznanie podatkowe lub wystąpiła o dofinansowanie.

W związku ze zwiększoną kontrolą poprawności kont w Belastingdienst, wiele osób otrzymuje pisma, w których mowa o ponownym podaniu numeru konta za pomocą formularza lub też pismo, w którym Belastingdienst prosi o potwierdzenie autentyczności konta. Na każde z tych pism należy koniecznie odpowiadać! W innym wypadku pieniądze nie zostaną wypłacone.

W przypadku otrzymania pisma, w którym mowa o Opgaaf rekeningnummer, należy: Uzupełnić formularz ze strony Belastingdienst. Formularz ten można wypełnić tylko w przypadku przekazywania konta HOLENDERSKIEGO!

Konto polskie należy przekazywać osobnym pismem.

Wraz z formularzem należy załączyć kopie dowodu lub paszportu, kopie wyciągu bankowego, z którego wynika, że dana osoba jest właścicielem konta.

W przypadku otrzymania pisma, gdzie widnieje już właściwy numer konta, należy odesłać do Belastingdienst:

  • Pismo, które zostało wysłane przez Belastingdienst,
  • Kopie dowodu lub paszportu,
  • Kopie wyciągu bankowego, z którego wynika, ze dana osoba jest właścicielem konta.

Tylko na podstawie tych dokumentów Belastingdienst dokona przelewu naliczonego zwrotu. Procedura ta dotyczy zarówno wypłaty zwrotów z podatku jak i wypłaty dofinansowań do ubezpieczenia.