NOWE ZASADY ROZLICZEŃ
OD 2015
Nowe zasady rozliczeń z podatku dochodowego dla osób niezameldowanych w Holandii w 2015 roku.

Co najmniej 90% dochodów z Holandii

W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczeń dla osób niezameldowanych w Holandii, ale osiągających tutaj dochody. Przed dokonaniem rozliczenia należy ustalić, czy dana osoba może rozliczyć się jako podatnik kwalifikujący się do ulg. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i spełniasz warunki pozwalające uzyskać ulgi, w pierwszej kolejności musisz przedłożyć zaświadczenie o dochodach.

Kogo uważa się za podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg w 2015 r.?
  • Osobę, której podatek od dochodu był odprowadzony w całości lub prawie w całości w Holandii. Ma to miejsce, gdy co najmniej 90% dochodów pochodzących ze wszystkich źródeł jest opodatkowanych w Holandii.
  • Osobę, której miejsce zamieszkania znajduje się w Unii Europejskiej.
  • Osobę, która może okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy kraju jej zamieszkania. Zaświadczenie o dochodach powinno być uzupełnione i podpisane przez urząd skarbowy w Polsce, a następnie odesłane do Belastingdienst (formularz taki znajduje się na stronie Belastingdienstu).

W przypadku partnerów, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, partnera również obowiązuje zasada osiągnięcia 90% dochodów w Holandii, aby móc zastosować ulgi. Zasada 90% ustalana jest wtedy na podstawie wspólnych dochodów partnerów.

Więcej informacji możesz uzyskać w biurze TNP Fiscaaladvies, tel. 070 309 77 11.