NOWE ZASADY ROZLICZEŃ
OD 2015
Nowe zasady rozliczeń z podatku dochodowego dla osób niezameldowanych w Holandii w 2015 roku.

90% dochodów z Holandii lub więcej

Od roku 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczeń dla osób nie zameldowanych w Holandii, ale osiągających tutaj dochody. Przed dokonaniem rozliczenia należy ustalić, czy dana osoba może rozliczyć się jako podatnik kwalifikujący się do ulg. Jeśli dana osoba spełnia warunki, aby być zakwalifikowana jako podatnik posiadający prawo do ulg, w pierwszej kolejności musi przedłożyć zaświadczenie o dochodach.

Kogo uważa się za podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg w 2015 r.?
  • Osobę, której podatek od dochodu był odprowadzony w całości lub prawie w całości tylko w Holandii. Ma to miejsce, gdy co najmniej 90% dochodów pochodzących ze wszystkich źródeł jest opodatkowanych w Holandii,
  • Osobę, której miejsce zamieszkania znajduje się w Unii Europejskiej,
  • Osobę, która może okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy kraju jej zamieszkania. Zaświadczenie o dochodach powinno być uzupełnione i podpisane przez Urząd Skarbowy w Polsce, a następnie odesłane do Belastingdient. (formularz taki znajduje się na stronie Belastingdienst).

W przypadku partnerów, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, partnera również obowiązuje zasada 90% globalnych dochodów, aby móc zastosować ulgi. Zasada 90% ustalana jest wowczas na podstawie wspolnych dochodow partnerów.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać u nas w biurze TNP Fiscaaladvies tel. 0703097711