VOORLOPIGE AANSLAG
VOORLOPIGE AANSLAG – zaliczkowy zwrot z podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi dotyczącej hipoteki
 

Gdy zamierzasz kupić mieszkanie lub dom w Holandii, makelaar (biuro nieruchomości) wylicza zdolność kredytową oraz szacunkową ratę miesięczną, jaką po uzyskaniu kredytu będziesz musiał płacić do banku. Najczęściej w ofercie finansowej znajdują się dwie pozycje bruto maand bedrag (miesięczna kwota brutto do zapłaty) oraz netto maand bedrag (miesięczna kwota netto do zapłaty). Makelaar najczęściej informuje, że kwota, która Cię interesuje, to oczywiście kwota netto. W praktyce jednak nie do końca tak to musi wyglądać. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, czym różnią się i skąd pochodzą te pozycje oraz dlaczego później okazuje się, że musisz płacić prawie tyle, ile wynosiła kwota brutto.

Spłacając kredyt hipoteczny, płacisz również odsetki od kredytu. W przypadku hipotek, które są przyznane na 30 lat, odsetki te można odliczać od dochodu rocznego brutto.

Od dochodu można też odliczyć inne koszty, które zostały poniesione przy zakupie mieszkania, m.in.:
 • koszty notarialne,
 • koszty taksacji,
 • koszty „makelaar”,
 • NHG (Nationale Hypotheek Garantie) – rządowy fundusz gwarancyjny,
 • prowizje od zawarcia kredytu.

Koszty te można odliczyć tylko raz – w roku, w którym zakupiłeś nieruchomość. Natomiast w kolejnych latach można odliczać odsetki od kredytu, co jest również niemałą kwotą i znacznie wpływa na zwrot z podatku dochodowego.

Osoby, które osiągają wysoki dochód roczny i zamierzają pozostać w Holandii przez najbliższe lata lub też na czas nieokreślony, powinny poważnie zastanowić się nad zakupem własnego mieszkania lub domu. Największą korzyścią finansową jest możliwość odpisania od dochodu większości kosztów poniesionych na zakup mieszkania i finansowania hipoteki oraz odpisywanie odsetek od kredytu w rozliczeniu rocznym z podatku przez 15 lat.

Często okazuje się, że w kupowanym mieszkaniu chcesz przeprowadzić większy lub mniejszy remont. Zwykle jednak są to wydatki dosyć wysokie (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro). Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny istnieje możliwość wzięcia dodatkowo tzw. bouwdepot, czyli pewnej kwoty, która zostanie przeznaczona na remont nowo zakupionego lokalu. Bouwdepot zostaje doliczony do całej sumy kredytowej i będziesz go spłacać w takiej samej formie jak hipotekę. Nie zawsze istnieje możliwość otrzymania dowolnej sumy na remont. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od kilku czynników, które hiopotheeker (doradca kredytowy) przedstawi Ci podczas spotkania i wyliczy, jaką kwotę maksymalnie możesz uzyskać.

Voorlopige aanslag przy zakupie mieszkania

O voorlopige aanslag (zaliczkowy zwrot z podatku dochodowego) można wystąpić tuż po zakupie mieszkania. Wniosek składa się drogą elektroniczną w urzędzie skarbowym.

W praktyce wygląda to następująco:
 • osoby pracujące na podstawie kontraktu o prace – pracodawca co miesiąc odprowadza odpowiednie składki na poczet podatku dochodowego. Rozliczając rocznie swój podatek, możesz otrzymać zwrot podatku (jeśli został on nadpłacony) lub też trzeba go zapłacić (w przypadku niedopłaty). Osoby, które rozliczają swój podatek z uwzględnieniem kosztów poniesionych na zakup mieszkania i odsetek od kredytu, najczęściej otrzymują wysokie zwroty. Wynika to z faktu, że koszty związane z kupnem mieszkania oraz kredytu zostały odpisane od dochodu i podatek, który był odprowadzony do Belastingdienstu, jest za wysoki. W ten sposób nadwyżka wraca do Ciebie w postaci zwrotu. Wyliczona zatem rata netto kredytu hipotecznego to kwota, w której został uwzględniony szacunkowy miesięczny zwrot z urzędu skarbowego.

Osoby, które wystąpiły w ciągu roku od tzw. Voorlopige Aanslag, rozliczając swój podatek na początku następnego roku, kwotę którą otrzymały już w postaci zaliczek, powinny odjąć od naliczonego zwrotu.

BEZ HIPOTEKI Z HIPOTEKĄ
Dochód roczny brutto €18.400 €18.400
Podatek odprowadzony €3.180 €3.180
Odliczenia kosztów i odsetek za mieszkanie €0 – €5.950
Dochód do opodatkowania €18.400 €12.450
podatek należny nadpłacony podatek (do zwrotu)
€0 €2.000

Należy pamiętać, że jeśli wysokość dochodów ulegnie zmianie (ich znaczny wzrost lub obniżenie), rata ta także będzie się zmieniać. Jeśli raz wystąpisz o voorlopige aanslag, wszystkie zmiany dotyczące dochodu i mające wpływ na wysokość zwrotu jesteś zobowiązany sam przekazywać do Belastingdienstu. Musisz wtedy wysłać formularz zmian wraz z bieżącymi właściwymi danymi.

Wszystkie określenia typu:
 • dofinansowanie do hipoteki,
 • zwrot kosztów zakupu mieszkania,
 • dodatek do hipoteki z Belastingdienstu,
 • rozliczenie osobno jaaropgave i hipoteki

SĄ NIEWŁAŚCIWE!

To zwykłe rozliczenie z podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi z tytułu zakupu mieszkania lub domu.

Nie ma możliwości osobnego rozliczenia hipoteki i jaaropgave z pracy. To jest jedno rozliczenie!!!

Ważne! W roku kupna mieszkania i w każdym następnym, kiedy jesteś właścicielem mieszkania lub domu, musisz obowiązkowo rozliczać się z podatku dochodowego z uwzględnieniem danych dotyczących hipoteki. Nie rozlicza się osobno dochodu i osobno kosztów związanych z mieszkaniem. Wykonuje się rozliczenie z podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi z tytułu zakupu mieszkania oraz płaconych odsetek od kredytu.

Do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego wraz z hipoteka niezbędne są następujące dokumenty:
 • jaaropgave z pracy,
 • zestawienie kosztów od notariusza (w przypadku zakupu nieruchomości w danym roku),
 • jaaroverzicht lub jaaropgave z banku lub instytucji finansującej kredyt hipoteczny,
 • WOZ waarde mieszkania,
 • ewentualnie decyzja z Belastingdienstu o pobieraniu voorlopige aanslag.