VOORLOPIGE AANSLAG
VOORLOPIGE AANSLAG – zaliczkowy zwrot z podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi przy hipotece.

Rozpoczynając procedurę zakupu mieszkania lub domu w Holandii, makelaar (biuro nieruchomości) wylicza zdolność kredytową oraz szacunkową ratę miesięczną, jaka po uzyskaniu kredytu będzie trzeba płacić do banku. Najczęściej w ofercie finansowej znadują się dwie pozycje „bruto maand bedrag” (kwota miesieczna brutto do zapłaty) oraz „netto maand bedrag” (kwota netto miesięcznie do zapłaty). W takim przypadku makelaar najcześciej informuje, że kwota która nas interesuje do zapłaty to oczywiście kwota netto. Nie do końca w praktyce tak to musi wyglądać! Bardzo ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, czym różnią się i skąd pochodzą te pozycje, oraz dlaczego później okazuje się, że musimy płacić prawie tyle, co wynosiła kwota brutto.

Przy spłacaniu kredytu hipotecznego, płacone są również odsetki od kredytu. W przypadku hipotek, które są przyznane na 30 lat, odsetki te można odliczać od dochodu rocznego brutto.

Od dochodu można też odliczyć inne koszty, które zostały poniesione przy zakupie mieszkania m.in.:
 • koszty notarialne,
 • koszty taksacji,
 • koszty „makelaar”,
 • NHG (Nationale Hypotheek Garantie) – rzadowy fundusz gwarancyjny,
 • prowizje od zawarcia kredytu.

Koszty te można odliczyć tylko raz, w roku w którym zakupiliśmy nieruchomość. Przez kolejne lata natomiast będzie można odliczać odsetki od kredytu, co jest również nie małą kwotą i znacznie wpływa na zwrot z podatku dochodowego.

Osoby, które osiągają wysoki dochód roczny i zamierzają pozostać w Holandii przez najbliższe lata lub też na czas nieokreślony, powinny poważnie zastanowić się nad zakupem własnego mieszkania lub domu. Największą korzyścią finansową jest możliwość odpisania od dochodu większości kosztów poniesionych na zakup mieszkania i finansowania hipoteki oraz przez najbliższe 15 lat odpisywanie odsetek od krydytu w rozliczeniu rocznym z podatku. Przy zakupie własnego mieszkania często okazuje się, że chcemy przeprowadzić większy lub mniejszy remont. Zwykle jednak sa to wydatki dosyć wysokie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Przy składaniu wniosku o kredyt hiopoteczny istnieje możliwość wzięcia dodatkowo tzw. bouwdepot, czyli pewnej kwoty, która zostanie przeznaczona na remont nowo zakupionego lokalu. Bouwdepot zostaje doliczony do całej sumy kredytowej i będziemy go spłacać w takiej samej formie jak hipotekę. Nie zawsze istnieje możliwość otrzymania dowolnej sumy na remont. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od kilku czynników, które hiopotheeker (doradca kredytowy) przedstawi Państwu podczas spotkania i wyliczy, jaką kwotę maksymalnie można uzyskać.

Voorlopige aanslag przy zakupie mieszkania

O Voorlopige aanslag (zaliczkowy zwrot z podatku dochodowego) można wystąpić do tuż po zakupie mieszkania. Voorlopige aanslag składa się elektronicznie w belastingdienst.

W praktyce wygląda to następująco:
 • osoby pracujące na podstawie kontraktu o prace – pracodawca co miesiąc odprowadza odpowiednie składki na poczet podatku dochodowego. Rozliczając rocznie swój podatek, można otrzymać zwrot podatku (jeśli został on nadpłacony) lub też trzeba zapłacić (w przypadku niedopłaty). Osoby, ktore rozliczaja swoj podatek z uwzglednienim kosztów poniesionych na zakup mieszkania plus odsetki od kredytu najczęściej otrzymują wysokie zwroty. Wysoki zwrot wynika z faktu, że koszty związanem z kupnem mieszkania oraz kredytu zostały odpisane od dochodu i podatek, który był odprowadzony do belastingdienst jest za wysoki. W ten sposob nadwyżka wraca do osoby w postaci zwrotu. Wyliczona zatem rata netto kredytu hiopotecznego, to kwota, w której został uwzgledniony szacunkowy miesięczny zwrot z belastingdienst.

Osoby, które wystąpiły w ciągu roku od tzw. Voorlopige Aanslag, rozliczając swój podatek na początku następnego roku, kwotę którą otrzymały już w postaci zaliczek, powinny odjąć od naliczonego zwrotu.

BEZ HIPOTEKI HIPOTEKA
Dochód roczny brutto: € 18.400 € 18.400
Podatek odprowadzony € 3.180 € 3.180
Odliczenia kosztów i odsetek za mieszkanie: – € 5.950
Dochód do opodatkowania: € 18.400 € 12.450
podatek należny nadpłacony podatek do zwrotu
€ 0 € 2.000

Należy pamiętać, że w momencie zmiany dochodów, znaczego ich wzrostu lub też obniżenia rata ta będzie ulegać zmianie. Jeśli wystąpimy raz o voorlopige aanslag wszystkie zmiany dotyczące dochodu i mające wpływ na wysokość zwrotu, jesteśmy zobowiązani sami przekazywać do belastingdienst. Należy wówczas wysłać formularz zmian wraz z bieżącymi właściwymi danymi.

Wszystkie określenia typu:
 • Dofinansowanie do hipoteki
 • Zwrot kosztów zakupu mieszkania
 • Dodatek do hipoteki z belastingdienst
 • Rozliczenie osobno jaaropgave i hipoteki

SA NIEWŁAŚCIWE !!!!!

To zwykle rozliczenie z podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi z tytułu zakupu mieszkania lub domu.

Nie istnieje forma rozliczenia tylko hipoteki i osobno jaaropgave z pracy. To jest jedno rozliczenie!!!

Ważne! W roku, w którym zakupiliśmy mieszkanie i w każdym następnym, kiedy jesteśmy właścicielami mieszkania lub domu, należy obowiązkowo dokonywać rozliczenia z podatku dochodowego zawsze z uwzględnieniem danych dotyczących hipoteki. Nie rozlicza się osobno dochodu i osobno kosztów związanych z mieszkaniem. Wykonuje się rozliczenie z podatku dochodowego z uwzględnieniem ugli z tytułu zakupu mieszkania oraz płaconych odsetek od kredytu.

Do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego wraz z hipoteka niezbedne sa dokumenty:
 • Jaaropgave z pracy
 • Zestawienie kosztów od notariusza (w przypadku zakupu nieruchomości w danym roku)
 • Jaaroverzicht lub jaaropgave z banku lub instytucji finansującej kredyt hiopoteczny
 • WOZ warde mieszkania
 • Ewentualnie decyzja z belastingdienst o pobieraniu Voorlopige Aanslag