FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Zorgtoeslag – dofinansowanie do ubezpieczenia. 
Jak co roku zmieniają się kryteria i progi przydzielania dofinansowań do ubezpieczenia zdrowotnego i mieszkania. Kwota przydzielonego dofinansowania na dany rok uwarunkowana jest osiągniętym dochodem brutto.
Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia. 

Większość osób nadal sądzi, że jeśli Belastingdienst przydzielił im dofinansowanie na następny rok, to ono im się należy. Nic bardziej mylnego. Urząd skarbowy przydziela dofinansowanie na dany rok na podstawie zatwierdzonego dochodu z roku podatkowego, który jest już definitywnie zamknięty. Najczęściej jest to dochód osiągnięty nawet dwa lata temu. Jeśli jednak sytuacja finansowa od tamtego momentu radykalnie się zmieniła i chcemy uniknąć niemiłej niespodzianki, należy przekazać do urzędu przybliżony dochód na dany rok.

Każdy jest odpowiedzialny za to, aby przekazać do urzędu skarbowego właściwy dochód za dany rok.

Prawo do dofinansowania mają osoby, które ukończyły 18 lat i opłacają ubezpieczenie zdrowotne. Dofinansowanie należy się tylko za ten miesiąc, w którym było opłacone pełne ubezpieczenie. Jeśli na przykład ubezpieczenie zostało otwarte 2 maja, to za maj dofinansowanie się nie należy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wysokość dochodu brutto. Partnerzy do dofinansowań otrzymują zawsze jedno dofinansowanie na dwie osoby!

  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2020 przysługuje do momentu, w którym roczny dochód brutto danej osoby nie przekroczy 30.481 EUR (max. dofinansowanie 104 EUR), w przypadku partnerów – 38.945 EUR (max. dofinansowanie 199 EUR).
  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2019 przysługuje do momentu, w którym roczny dochód brutto danej osoby nie przekroczy 29.756  EUR, w przypadku partnerów – 37.885 EUR.

Jeśli jeden z partnerów fiskalnych nie posiada aktywnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas dofinansowanie nie należy się wcale obu osobom. W momencie kiedy Twój partner mieszka poza granicami Holandii i nie posiada holenderskiego ubezpieczenia, masz prawo do uzyskania dofinansowania. Będzie ono jednak znacznie niższe. Jest to połowa kwoty należnej współmałżonkom. Dochód zagraniczny partnera jest również brany pod uwagę przy wyliczeniu wysokości dofinansowania.

W jaki sposób wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie?

Osoby zameldowane w Holandii o zorgtoeslag występują zawsze za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane używają formularza pisemnego, zamówionego wcześniej telefonicznie w urzędzie skarbowym. Formularz ten wysyłany jest zawsze na adres meldunkowy danej osoby, taki jak widnieje w dokumencie nadania SoFi numeru, lub też na adres, który był ostatnio przekazywany do Belastingdienstu.

Zdarza się, że osoby korzystały wcześniej z usług kancelarii podatkowych w Polsce lub w Holandii i biura te wystąpiły z upoważnieniem otrzymywania korespondencji na swój adres. W takiej sytuacji również i ten formularz zostanie wysłany na adres biura. Jeśli nie chcesz, aby Twoja korespondencja trafiała do takiego biura, musisz listownie unieważnić upoważnienie w urzędzie skarbowym.

Osoby, których partnerzy fiskalni mieszkają poza Holandią, również muszą wystąpić o dofinansowanie za pomocą formularza i podać dane partnera. Nie jest wymagane posiadanie SoFi numeru przez partnera.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie dofinansowania to 8 tygodni, niezależnie od miejsca zameldowania wnioskujących. Osoby zameldowane w Holandii mogą jednak śledzić poszczególne etapy procedury za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane w Holandii nie mają takiej możliwości. Często również procedura wystąpienia o dofinansowanie dla osób niezameldowanych znacznie się wydłuża z powodu wysyłania wszelkiej korespondencji za granicę lub też braku właściwego adresu.

Osoby, które chcą otrzymać jeszcze dofinansowanie za rok 2019, muszą złożyć wnioski najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku!

Progi na 2018 I 2019 rok

  • Maksymalna kwota dofinansowania dla osób samotnych

Lata

Maksymalny roczny

dochód brutto

Maksymalna miesięczna

kwota dofinansowania

2020

€30 481,00 €104,00
2019 €29 562,00

€99,00

  • Maksymalna kwota dofinansowania dla partnerów

Lata

Maksymalny roczny

dochód brutto

Maksymalna miesięczna

kwota dofinansowania

2020

€38 945,00 €199,00
2019 €37 885,00

€192,00