Kindgebondenbudget to miesięczny dodatek na dziecko. Jego wysokość, w przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego (kinderbijslag), jest uzależniona od ilości dzieci oraz wysokości dochodów rodziców. Podstawowym warunkiem otrzymywania kindgebondenbudget jest otrzymywanie zasiłku rodzinnego w Holandii. Dodatek ten wypłacany jest najczęściej przez Belastingdienst na koniec każdego miesiąca.

Najczęściej SVB (instytucja wypłacająca zasiłek rodzinny) automatycznie przekazuje tę informację do Belastingdienst i dodatek jest przyznany automatycznie. W piśmie z decyzją o przyznaniu zasiłku rodzinnego zawsze znajduje się informacja, kiedy powinniśmy otrzymać pismo z Belastingdienst. Jeśli do tego terminu nie zostanie podjęta decyzja, należy osobiście wystąpić o kindgebondenbudget w Belastingdienst.

Procedura wystąpienia o dodatek

O dodatek występuje zawsze ta osoba, na którą został przyznany zasiłek rodzinny  kinderbijslag. Osoby zameldowane na terenie Holandii zawsze występują z wnioskiem drogą elektroniczną na podstawie DigiD kodów. O kindgebondenbudget można wystąpić dopiero wówczas, kiedy została przyznana pozytywna decyzja o kinderbijslag. Osoby niezameldowane w Holandii powinny zamówić telefonicznie formularz zgłoszeniowy, który jest wysyłany na ich adres meldunkowy w Polsce. Następnie należy go uzupełnić i odesłać do Belastingdienst.

W przypadku dzieci przebywających na terenie Polski dodatek często wypłacany jest przez SVB razem z kinderbijslag. Wtedy przesyłany jest on kwartalnie, tak jak zasiłek rodzinny.

W przypadku, kiedy zostaje wstrzymana wypłata zasiłku rodzinnego, Belastingdienst automatycznie wstrzymuje wypłatę kindgebondenbudget. Dodatek ten zatem przelewany jest tak długo, jak wypłacany jest kinderbijslag, najczęściej do 18. roku życia.

O kindgebondenbudget zawsze składają wniosek oboje opiekunowie dziecka i ich wspólne dochody brutto są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości wypłacanego dodatku. Dotyczy to osób pracujących zarówno na terenie Holandii, jak i poza nią.

Przykładowe miesięczne kwoty kindgebondenbudget:

Kwota dodatku na jedno dziecko to około € 84.

Kwota dodatku na 3 dzieci to około € 138 miesięcznie.

Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziców, ilości dzieci w rodzinie i ich wieku.

Kwoty przyznawanego dodatku nie mnoży się przez ilość dzieci w rodzinie.

Decyzja, wypłata, rozliczenie ostateczne

Należy pamiętać, że kindgebondenbudget, jak każde inne dofinansowanie, wypłacane jest z Belastingdienst w postaci tzw. voorschot, czyli zaliczki. Oznacza to, że kwoty, jakie otrzymujemy w ciągu roku, są ustalone na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez nas do Belastingdienst. Ważne zatem jest, aby na bieżąco przesyłać do Belastingdienst zmiany w naszych dochodach. Po zakończeniu roku, na podstawie przekazanych właściwych dochodów Belastingdienst kontroluje przyznaną zaliczkę i podejmuje decyzję ostateczną. Jeśli nasze dochody były właściwe, orzekana jest ona na „0”. Jeśli jednak dochody znacznie odbiegały od tych ostatecznych, może zdarzyć się tak, że będziemy musieli zwrócić część nadpłaconej zaliczki. Zasada ta dotyczy każdego dofinansowania przyznanego z Belastigdienst. Warto również pamiętać, że jeśli nie zgadzamy się z decyzją belastingu, zawsze można pisemnie się od niej odwołać.

W przypadku dzieci urodzonych w Holandii również osobiście należy występować o wszelkie dodatki. Nie odbywa się to automatycznie.

Wniosek za rok 2014 najpóźniej do 31 marca 2015 roku!!!

Jeśli w danym roku nie otrzymywałeś dodatku do dziecka, a chcesz złożyć wniosek, możesz to zrobić najpóźniej do 31 marca następnego roku. Czyli za rok 2014 można składać wniosek o kindgebondenbudget najpóźniej do 31 marca 2015 roku!!!