HUURTOESLAG
Huurtoeslag – dofinansowanie do mieszkania wynajmowanego w Holandii. 
Mieszkasz w Holandii dłużej niż 3 miesiące? Powinieneś się zameldować. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, posiadasz meldunek i spełniasz określone warunki, możesz starać się o dopłatę do wynajmowanego mieszkania, która wynosiła w 2017 r. nawet do 330 EUR miesięcznie.

O dofinansowanie do mieszkania mogą występować osoby:

 • których dochody nie przekraczają określonych progów,
 • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza 720,42 EUR (2019), 710,68 EUR (2018) miesięcznie (w przypadku osób poniżej 23. roku życia kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie może przekraczać  424,44 EUR w 2019 r. oraz 417,34 EUR w 2018 r.).

Kwota podstawowa wynajmu mieszkania to tzw. kale huur prijs czyli czynsz za mieszkanie bez opłat za prąd, gaz, wodę, utrzymanie mieszkania itp. Kwota ta powinna być wyraźnie wyszczególniona w kontrakcie na wynajem mieszkania.

Maksymalne dochody przy dofinansowaniu do mieszkania:

bez partnera fiskalnego:

 • 22.700 EUR (2019),
 • 22.400 EUR (2018),

partnerów fiskalnych (liczone razem):

 • 30.825 EUR (2018 ),
 • 30.400 EUR (2017).

Ważne!

W przypadku dofinansowania do mieszkania istotne jest, ile osób dorosłych zameldowanych jest pod określonym adresem. Podczas ustalania dochodów maksymalnych brane są pod uwagę dochody brutto wszystkich zameldowanych osób, ostateczna kwota nie może przekraczać rocznie 30.400 EUR (2018) / 30.825 EUR (2019). Podczas składania wniosku o dofinansowanie warto sprawdzić w gminie (gemeente), kto jest faktycznie zameldowany pod danym adresem.

Kwota dofinansowania do mieszkania może wynosić nawet do 330 EUR miesięcznie i zależy od rocznego dochodu brutto. Dofinansowanie to (jak większość dofinansowań) wypłacane jest zaliczkowo w postaci miesięcznych płatności, zawsze na koniec miesiąca za następny miesiąc.

W kolejnym roku kalendarzowym dofinansowanie kontrolowane jest przez Belastingdienst na podstawie faktycznych dochodów brutto, a następnie wysyłana jest decyzja ostateczna. Może zdarzyć się tak, że po kontroli należy zwrócić część dofinansowania lub też otrzymuje się dodatkowo nadpłatę.

Aby uniknąć dużych rozbieżności podczas kontroli dofinansowania, należy pamiętać, aby na bieżąco uaktualniać swoje dochody i inne dane (zmiana adresu wynajmowanego mieszkania, zmiana wysokości czynszu, zameldowanie lub wymeldowanie osób przebywających w mieszkaniu) w urzędzie skarbowym.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do mieszkania:

 • kontrakt na mieszkanie,
 • BSN/ SoFi numery osób składających wniosek,
 • holenderski numer konta,
 • ostatni salaris do określenia właściwych dochodów,
 • DigiD kody wszystkich osób zameldowanych w mieszkaniu.

Pracownicy biura TNP Fiscaaladvies pomogą Ci w poprawnym złożeniu wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia do urzędu skarbowego. Zrobimy to „od ręki” w biurze.