Formularz na rejestrację numeru konta bankowego w Belastingdienst: