ZAŁOŻENIE FIRMY
Założenie firmy jednoosobowej lub spółki V.O.F.

Myśląc o otworzeniu własnej firmy, przede wszystkim powinieneś zastanowić się nad formą działalności. Równie ważna jest nazwa firmy. Dwie najpopularniejsze formy działalności w Holandii to firma jednoosobowa (eenmanszaak) oraz spółka cywilna (V.O.F.). Spółka może być prowadzona przez dwie lub więcej osób.

NAZWA firmy jest bardzo ważna. Musi być tak skonstruowana, aby w Izbie Handlowej (KVK) już taka nie istniała lub nie była zbliżona do innych już zarejestrowanych. Jeśli ma być to firma budowlana, często obok podstawowej nazwy firmy używa się określenia klussenservice, onderhoudsbedrijf, onderhoud itp. Nie jest to koniecznością, ale od razu wskazuje na zakres prowadzonej działalności.

Podstawowe kroki, jakie należy podjąć, otwierając firmę:
  • rejestracja firmy w Kamer van Koophandel (Izba Handlowa); tam również firma zostanie zgłoszona do Belastingdienstu (urząd skarbowy),
  • otworzenie konta firmowego,
  • kontrakt ze zleceniodawcą,
  • ubezpieczenie na firmę.
Konto firmowe

Otworzenie konta firmowego jest bardzo istotne ze względu na wyraźny podział wydatków na prywatne i firmowe. Ważne jest, aby płatności za faktury były przekazywane na konto firmowe oraz aby wszystkie zakupy dotyczące firmy były również pokrywane z konta firmowego. Z konta firmowego zawsze można dokonać przelewu na własne konto prywatne na wydatki osobiste. W przypadku kontroli z Belastingidenstu inspektorzy zwracają uwagę na posiadanie przez przedsiębiorcę konta firmowego. Można zatem powiedzieć, ze konto firmowe jest obowiązkowe!

Ubezpieczenie firmowe

Przedsiębiorca musi również we własnym zakresie zadbać o dobre ubezpieczenie zarówno siebie, jak i firmy. Jako samodzielny przedsiębiorca nie masz prawa do zasiłku chorobowego ani zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawowe ubezpieczenia dotyczące firmy:
  • Aansprakelijkheids (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) – ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych w miejscu pracy na osobach trzecich lub ich rzeczach.
  • Rechtsbijstand (ubezpieczenie prawne) – potrzebne w przypadku sporów prawnych.
  • Arbeidsongeschiektsverzekeringen (ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy).

Składki tych ubezpieczeń możesz uwzględniać w kosztach firmy.