ULGI DLA PREDSIĘBIORCY
Przedsiębiorcy prowadzący własna działalność mogą korzystać z ulg dla przedsiębiorcy:
  • STARTERS AFTREK – ulga dla przedsiębiorcy poczatkujacego na rok 2020 wynosi: 2.123 Eur
  • ZELFSTANDIG AFTREK – ulga dla przedsiębiorcy samodzielnego na rok 2020 wynosi: 7.280 Eur
  • MKB 14%middel en kleine bedrijven (ulga dla małych i średnich przedsiębiorstw), 14% od zysku firmy
  • INVESTIERING AFTREK 28% – ulga inwestycyjna 28%
Przedsiębiorca, który chce skorzystac z tych ulg musi jednak spełniać określone warunki:
  • ulga dla przedsiębiorcy początkującego przysługuje tylko w pierwszych 3 latach prowadzenia firmy,
  • przedsiębiorca w ciągu roku musi przepracować dla własnej firmy minimum 1.225 godzin (do godzin tych zaliczany jest czas poświęcony na prace, jak również na dojazd do pracy, administracje, reklamę itd.)
  • 1.225 godzin pracy musi znaleźć odzwierciedlenie kwotowe w fakturach oraz czasowe (osoba, która otworzyła swoja działalność np. we wrześniu nie mogła poświecić w danym roku 1.225 godzin pracy dla swojej firmy),
  • przedsiębiorca powinien wykazywać się samodzielnością czyli m.in. – sam wystawia faktury, prowadzi księgowość swojej firmy, inwestuje w środki trwale, posiada zróżnicowanych zleceniodawców, prowadzi reklamę swojej firmy.
  • ulga inwestycyjna może być zastosowana tylko wówczas, kiedy przedsiebiorca zainwestowal w srodki trwale w firme powyzej 2.300 Eur netto rocznie. Dotyczy to tylko inwestycji powyzej 450 Eur netto,
  • ulga dla samodzielnego przedsiebiorca przysluguje przez kolejne lata prowadzenia firmy pod warunkiem, ze przedsiebiorca spelnia warunki samodzielnego przedsiebiorcy.