CENNIK OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

PODATKI
ROZLICZENIE z PODATKU OSOBY PRYWATNEJ € 40,00
ROLICZENIE z PODATKU Z HIPOTEKĄ € 80,00
ROZLICZENIE z PODATKU PARTNERÓW € 70,00
ROZLICZENIE z PODATKU PARTNERÓW Z HIPOTEKĄ € 110,00
WYSTĄPIENIE o VOORLOPIGE AANSLAG € 40,00
WYPEŁNIENIE OPGAAF WERELD INKOMEN € 15,00
PRZEKAZANIE NUMERU KONTA do URZĘDU € 20,00
DOFINANSOWANIA
DOFINANSOWANIE do UBEZPIECZENIA DLA:
 – OSOBY ZAMELDOWANEJ w NL € 30,00
 – OSOBY NIEZAMELDOWANEJ w NL € 30,00
DOFINANSOWANIE do MIESZKANIA € 40,00
DODATEK do DZIECKA (KGB) € 40,00
DOFINANSOWANIE do ŻŁOBKA € 40,00
WPROWADZENIE ZMIAN w DOFINANSOWANIU € 20,00
ZASIŁKI
ZASIŁEK RODZINNY – ZŁOŻENIE WNIOSKU € 40,00
ZASIŁEK dla BEZROBOTNYCH € 80,00
TRANSFER ZASIŁKU € 60,00
WYPEŁNIENIE INKOMSTEN FORMULIER € 15,00
WYPEŁNIENIE ZIEKTEWET FORMULIER € 50,00
UMÓWIENIE SPOTKANIA na SoFi nummer (BSN) € 20,00
WYSTĄPIENIE o FORMULARZ U1/E301 € 30,00
INNE
ZGŁOSZENIE do UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO € 40,00
ZGŁOSZENIE AUTA do UBEZPIECZENIA € 40,00
PRZEMELDOWANIE / WYMELDOWANIE (przez internet) € 30,00
KONSULTACJE
KONSULTACJA do 30 minut € 20,00
KONSULTACJA do 60 minut € 40,00
wszystkie sprawy przez internet są dodatkowo płatne (nie dotyczy rozliczeń z podatku) € 20,00
  • prowadzenie księgowości, €75 miesięcznie netto
  • jednorazowa opłata za rozliczenie roczne z podatku dochodowego wraz z bilansem firmy od €150 plus BTW
  • klient sam dostarcza faktury i rachunki według obowiązujących terminów,
  • faktury od TNP Fiscaaladvies wystawiane są kwartalnie, po zakończonym kwartale, wyjątek stanowi czwarty kwartał, kiedy faktury są wysyłane w grudniu
  • korespondencja firmowa nie związana bezpośrednio z prowadzeniem księgowości firmy podlega dodatkowej opłacie np.: upomnienia płatności do faktur, odwołania od nałożonych kar przez Belastingdienst bądź inne instytucje, itp.,
  • rozliczenie roczne firmy wykonywane jest po uregulowaniu faktury za tę usługę,
  • rozliczenie kwartalne wykonywane jest tylko po otrzymaniu od klienta niezbędnych dokumentów do rozliczenia oraz po uregulowaniu faktury od TNP Fiscaaladvies za poprzedni kwartał,
  • w przypadku kiedy klient nie może osobiście dostarczyć dokumentów, rozliczenie kwartalne jest wykonywane po telefonicznej względnie mailowej informacji w kwestii rozliczenia,
  • sprawy prywatne naliczane są osobno i nie wchodzą w opłatę miesięczną dotyczącą prowadzenia administracji firmy,
  • opłaty za sprawy prywatne w wyjątkowych sytuacjach mogą być dopisane do faktury kwartalnej.