CENNIK OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

PODATKI
ROZLICZENIE INDYWIDUALNE €50,00
ROZLICZENIE Z HIPOTEKĄ + €40,00 €90,00
ROZLICZENIE WSPÓLNE Z PARTNEREM €90,00
ROZLICZENIE WSPÓLNE Z PARTNEREM I HIPOTEKĄ + €40,00 €130,00
PIERWSZE ROZLICZENIE Z HIPOTEKĄ + €60,00 €110,00
PIERWSZE ROZLICZENIE WSPÓLNE Z PARTNEREM I HIPOTEKĄ + €60,00 €150,00
WYSTĄPIENIE o VOORLOPIGE AANSLAG €40,00
WYPEŁNIENIE OPGAAF WERELDINKOMEN €15,00
PRZEKAZANIE NUMERU KONTA DO URZĘDU €20,00
DOFINANSOWANIA
DOFINANSOWANIE DO UBEZPIECZENIA DLA:
 – OSOBY ZAMELDOWANEJ W NL €40,00
 – OSOBY NIEZAMELDOWANEJ W NL €40,00
DOFINANSOWANIE DO MIESZKANIA €40,00
DODATEK DO DZIECKA (KGB) €40,00
DOFINANSOWANIE DO ŻŁOBKA €40,00
WPROWADZENIE ZMIAN W DOFINANSOWANIU €20,00
ZASIŁKI
ZASIŁEK RODZINNY – ZŁOŻENIE WNIOSKU €40,00
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH €80,00
TRANSFER ZASIŁKU €60,00
WYPEŁNIENIE INKOMSTEN FORMULIER €15,00
WYPEŁNIENIE ZIEKTEWET FORMULIER €50,00
UMÓWIENIE SPOTKANIA NA NUMER SoFi (BSN) €20,00
WYSTĄPIENIE O FORMULARZ U1/E301 €30,00
INNE
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO €40,00
ZGŁOSZENIE AUTA DO UBEZPIECZENIA €40,00
ZGŁOSZENIE AUTA DO MOTORRIJTUIGENBELASTING (MRB, holenderski podatek drogowy) €30,00
PRZEMELDOWANIE/WYMELDOWANIE (przez internet) €30,00
KONSULTACJE
KONSULTACJA do 30 minut €20,00
KONSULTACJA do 60 minut €40,00
Wszystkie sprawy realizowane przez internet są dodatkowo płatne (nie dotyczy rozliczeń z podatku). €20,00

Poniżej znajdują się informacje dotyczące obsługi klientów biznesowych:

 • prowadzenie księgowości – €75 miesięcznie netto,
 • jednorazowa opłata za rozliczenie roczne z podatku dochodowego wraz z bilansem firmy w abonamencie TNP – od €300 plus BTW
  • jednorazowe rozliczenie roczne dla firm: od €400 + BTW, partner + €20, hipoteka + €30,
  • nowi klienci: od €550 + BTW,
 • klient sam dostarcza faktury i rachunki według obowiązujących terminów,
 • faktury od TNP Fiscaaladvies wystawiane są kwartalnie po zakończonym kwartale (wyjątek stanowi czwarty kwartał, kiedy faktury są wysyłane w grudniu),
 • korespondencja firmowa niezwiązana bezpośrednio z prowadzeniem księgowości firmy podlega dodatkowej opłacie, np. upomnienia płatności faktur, odwołania od nałożonych kar przez Belastingdienst bądź inne instytucje,
 • rozliczenie roczne firmy wykonywane jest po uregulowaniu faktury za tę usługę,
 • rozliczenie kwartalne wykonywane jest tylko po otrzymaniu od klienta niezbędnych dokumentów do rozliczenia oraz po uregulowaniu faktury od TNP Fiscaaladvies za poprzedni kwartał,
 • w przypadku kiedy klient nie może osobiście dostarczyć dokumentów, rozliczenie kwartalne jest wykonywane po telefonicznej (względnie mailowej) informacji dotyczącej rozliczenia,
 • sprawy prywatne naliczane są osobno i nie wchodzą w opłatę miesięczną dotyczącą prowadzenia administracji firmy,
 • w wyjątkowych sytuacjach opłaty za sprawy prywatne mogą być dopisane do faktury kwartalnej.