“Omzetbelasting aangifte” czyli rozliczenie z podatku obrotowego BTW

Wszyscy przedsiębiorcy w Holandii mają obowiązek rozliczania się z podatku BTW. Najczęściej podatek ten rozliczany jest w okresach kwartalnych, ale zdarza się, że i miesięcznie. Okres rozliczenia określa Belastingdienst.

  • styczeń-marzec – 1 kwartał
  • kwiecień-czerwiec – 2 kwartał
  • lipiec-wrzesień – 3 kwartał
  • październik-grudzień – 4 kwartał

Obecnie czyli w lipcu przedsiębiorcy składają rozliczenie za drugi kwartał 2017 roku. Bez względu na to, czy firma wykazywała w danym kwartale dochód czy też nie, zobowiązana jest do złożenia deklaracji z podatku BTW. Prawo to obowiązuje również osoby, które otworzyły firmy w trakcie II kwartału i zobowiązane są do wysłania rozliczenia z BTW.
Rozliczenie należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2017 roku w stosownym urzędzie skarbowym. Jeśli firma zgodnie z rozliczeniem musi odprowadzić podatek BTW do Belastingdienst, kwota ta powinna wpłynąć na konto urzędu najpóźniej do 31 lipca 2017 roku. W przypadku niezłożenia deklaracji BTW lub też niedokonania wpłaty w wymaganym terminie na wskazane konto, przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną finansową. Kara za niezłożenie deklaracji w terminie to obecnie 65 Eur. Jeśli kwota BTW do zapłaty nie wpłynie w terminie, Belastingdienst nałoży odsetki od niezapłaconej kwoty.

Przypominamy zatem wszystkim przedsiębiorcom, również i NOWYM FIRMOM na rynku holenderskim, aby złożyli swoje deklaracje z BTW najpóźniej do 31 lipca 2017 roku.