BSN burgerservicenummer (indywidualny numer mieszkańca).

BSN wydawany jest w Holandii od 1 stycznia 2007 roku. Pojawił się w miejsce Sofi Numer-u i ma znacznie szersze zastosowanie. Jest numerem podatnika dla urzędu skarbowego (Belastingdienst), ale także numerem identyfikacyjnym dla wszystkich instytucji administracyjno-urzędowych w Holandii.

BSN nadawany jest jednorazowo na cale życie, a jego wyrobienie jest bezpłatne.

BSN jest niezbędny do normalnego funkcjonowania w Holandii. Potrzebny będzie miedzy innymi do:
  • podjęcia legalnej pracy,
  • otwarcia konta bankowego,
  • otwarcia ubezpieczenia zdrowotnego,
  • uzyskaniu dofinansowań,
  • otwarcia działalności gospodarczej na terenie Holandii,
  • rozliczenia się z podatku dochodowego.

Obecnie procedura nadawania BSN uległa nieco zmianie i z prośba o BSN trzeba udać się do Urzędu Gminy(Gemeente), a nie do Belastingdienst. W tym celu należy umówić się wcześniej na spotkanie. Do wyrobienia BSN potrzebny jest ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód. W Gemente należy także podać holenderski adres, pod którym będziemy przebywać. Osoby, które deklarują krótki pobyt w Holandii (do 3 miesięcy) związany najczęściej z praca sezonowa, otrzymaja BSN od ręki w urzędzie. Jeśli dana osoba zamierza być w Holandii dłużej niż trzy miesiące, powinna się również zameldować. W tym celu nalezy umówić spotkanie na pierwszy meldunek w Holandii, podczas którego zostanie nadany BSN. Czas oczekiwania na meldunek w Hadze wynosi około miesiąca. W gminie Den Haag, Voorburg i Leidschendam umowieni e spotkania dokonuje się pod numerem telefonu 14070. We wszystkich pozostałych gminach, telefony podane są na stronach internetowych danej gminy.

Radzimy, aby oryginał dokumentu BSN przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest to dokument wydawany jednorazowo i uzyskanie jego kopii jest dosyć trudne. We wszystkich okolicznościach, gdzie należy przedstawić BSN, wystarczy kopia tego dokumentu.

W przypadku dzieci, które przebywają w Polsce, a na które pobierany jest lub był zasiłek rodzinny (kinderbijlsag), BSN nadany jest automatycznie przez SVB. Warto o tym pamiętać przy pierwszym meldunku dziecka w Holandii, aby gmina nie nadała podwójnego BSN.