Z końcem stycznia rozpoczęliśmy rozliczenia z podatku dochodowego za rok 2015. Większość osób stara się dokonać rozliczenia do końca marca, aby oczekiwany zwrot z podatku wpłynął na konto jeszcze do końca czerwca. W praktyce nie do końca jest to takie proste i oczywiste.

Kto musi rozliczyć się z podatku?

  • osoba, która otrzymała pismo z Belastingdienst z prośbą o dokonanie rozliczenia,
  • osoba, która otrzymała formularz do rozliczenia,
  • osoba, która ma dopłatę z tytułu podatku dochodowego powyżej €44,- (każdy ma obowiązek indywidualnie sprawdzić, czy ma dopłatę z tytułu podatku dochodowego).

Pozostałe osoby nie są zobowiązane do wysłania rozliczenia z podatku. Mogą jednak dokonać rozliczenia, jeśli oczekują zwrotu nadpłaconego podatku. W takim przypadku również należy wysłać rozliczenie. W zależności od sytuacji meldunkowej stosuje się 3 podstawowe formularze rozliczeniowe:

  • T/P formularz – dla osób, które cały rok były zameldowane w Holandii,
  • M formularz – dla osób, które w trakcie roku emigrowały bądź imigrowały z Holandii (zameldowały lub wymeldowały się z gminy holenderskiej),
  • Tc formularz – dla osób, które cały rok nie były zameldowane na terenie Holandii.

Zastosowanie właściwego formularza to zasadnicza część poprawnego rozliczenia. W przypadku wysłania do Belastingdienst niewłaściwego formularza, rozliczenie nie jest w ogóle brane pod uwagę. Rzadko również Belastigdienst wysyła informacje o błędnie zastosowanym formularzu. W związku z tym osoba, która rozliczała swój podatek, nie otrzymuje oczekiwanego zwrotu pieniędzy. Bardzo ważne jest zatem, aby księgowy otrzymał od Państwa dokładne informacje na temat meldunku w Holandii.

Jeśli osoba rozliczająca się jest zameldowana cały rok w Holandii, może skorzystać z serwisu Belastingdienst, z którego może uzyskać dokładne informacje dotyczące swojego dochodu lub swoich pracodawców za rok 2015 wraz z wysokością dochodu brutto i odprowadzonymi składkami. Aby skorzystać z tej opcji, wymagane jest posiadanie tzw. DigiD kodów www.digid.nl Z opcji tej można korzystać dopiero od 1 marca 2015.

Osoby niezameldowane w Holandii nie mają takiej możliwości. W takim przypadku do rozliczenia zawsze wymagany jest jaaropgave od pracodawcy. Jeśli osoba nie posiada jaaropgave za dany rok, może rozliczyć swój podatek dochodowy również na podstawie ostatniego paska wypłaty (salarisloonstrook) lub też osobiście wystąpić w Belastingdienst o tzw. loonoverzicht (dostępny po 1 lipca 2015).

Osoby, które mają nadpłacony podatek dochodowy bądź też skorzystały z ulg przy rozliczeniu z podatku, mogą oczekiwać zwrotu części podatku. Osoby, które wyślą swoje rozliczenie do 31 marca 2016, mogą oczekiwać wypłaty pieniędzy do końca czerwca 2016. W momencie jednak kiedy osoba otrzyma list z Belastingdienst z tzw. geen voorlopige aanslag 2015, oznacza to, że jej rozliczenie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 lat i Belastingdienst ma 3 lata na wypłatę pieniędzy z tytułu zwrotu podatku. Nie ma żadnej reguły, kto otrzyma takie pismo oraz w jakiej kolejności dokonywane są wypłaty z Belastingdienst. Zawsze można jednak zadzwonić do Belastingdienst (najlepiej w języku niderlandzkim) i zapytać, na jakim etapie jest rozpatrywanie rozliczenia

Po wysłaniu rozliczenia do Belastingdienst zawsze wysyłane jest na adres meldunkowy (w Holandii – dla osób zameldowanych na terenie Holandii; do Polski – dla osób niezameldowanych na terenie Holandii) potwierdzenie numeru konta, które zostało wpisane przy składaniu zeznania podatkowego. To jedno z najważniejszych pism, jakie Państwo otrzymają. Należy dokładnie sprawdzić, czy podany przez Belastingdienst numer konta pokrywa się z podanym przez Państwa. Jeśli numer konta jest inny, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do belastingdienst osobiście lub wysyłając zmianę numeru konta za pomocą formularza dostępnego na stronie Belastingdienst.

Wzór formularza z prośbą o podanie numeru konta znajdą Państwo u nas na stronie w zakładce Rozliczenia – Numer Konta. Kolejnym pismem, jakie zostanie wysłane przez Belastingdienst, będzie informacja o zaliczkowej wypłacie zwrotu podatku.